"De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien)" er nummer 1910 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 410 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 406.

"De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien)" blev offentliggjort for første gang 20. november 1841, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 406:

De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger. (Festen i Studenterforeningen den 20. November 1841). Kjøbenhavn. Trykt i Bjanco Lunos Bogtrykkeri. (Man skilte Skandinavien i tre ulige Dele).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 229).

(Bibliografisk kilde: HCAH1971/474)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1841.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 399 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google