"Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave)" er nummer 1922 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 422 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 426.

"Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave)" blev offentliggjort for første gang 1843, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 426:

Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (En Sang er kun en lille fattig Gave).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden o. s. v. (Saml. Skr. XII, 236).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1843.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 406 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google