"Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver)" er nummer 1961 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 461 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 485.

"Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver)" blev offentliggjort for første gang December 1845, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 485:

I Maleren Gertners Stambog, (ved at see hans Portrait af Thorvaldsen). (Hans rige Aand i Værker Danmark arver).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 100. (Saml. Skr. XII, 286 - Nr. 20 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1845.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 412 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google