"Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder)" er nummer 2061 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 561 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 626.

"Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder)" blev offentliggjort for første gang 5. april 1853.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 626:

Balletpersonalets Hilsen til Fru J. L. Heiberg. den 5te April 1853. Trykt i Bianco Lunos Bog trykkeri. (Velkommen i sin Hal Dig byder).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, usigneret. Mel. Maritanas Sang. (Saml. Skr. XII, 494).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1853.

Udgaver

På nudansk side 722 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google