"Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Sel- skabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand)." er nummer 1590 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 90 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 103.

"Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Sel- skabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand)." blev offentliggjort for første gang 10. november 1830.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 103:

Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Selskabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand).

Trykt i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, 3. Bind, Nr. 6, 10. 11. 1830, 96.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-734d)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1830.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google