"(Med Seirens Grønt Soldaterne hjemdrage)." er nummer 2031 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 531 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 579.

"(Med Seirens Grønt Soldaterne hjemdrage)." blev offentliggjort for første gang 18. februar 1851.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 579:

Faderen, Vennen Geheimeraad Jonas Collin den 18. Februar 1851. Kjøbenhavn. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Med Seirens Grønt Soldaterne hjemdrage).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Optaget i M. L. E. - Saml. Skr. I, 499). Skrevet til Geheimeraad Jonas Collins 50 Aars Jubilæum.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-20)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1851.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google