"Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år)" er nummer 1955 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 455 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 478.

"Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år)" blev offentliggjort for første gang 31. juli 1845, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 478:

Sang ved Afsløringen af Mindestøtten for høisalig Kong Frederik den Sjette. Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkeri. (Kong Frederik den Sjette. Gud gav ham mange Aar).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, Dato og Aar ikke angivet. (Saml. Skr. XII, 115 med Oplysningen: Musik af J. P. E. Hartmann). Sunget 31. 7. 1845 i Skanderborg.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/271, XXI-c-5)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1845.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 383 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google