"Oldtids huslige liv (Ak, hvor romantisk smiler dog det bjælkehus i dalen)" er nummer 1535 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 35 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 42.

"Oldtids huslige liv (Ak, hvor romantisk smiler dog det bjælkehus i dalen)" blev offentliggjort for første gang 21. august 1829, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 42:

5. Oldtids huuslige Liv. (Ak hvor romantisk smiler dog det Bjælkehuus i Dalen). (Saml. Skr. XII, 132). [bfn38. Skærmbræts-Billeder 1-5] - Trykt i »Kjøbenhavns-Posten« 21. 8. 1829, Nr. 133, 543-544.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Værket udkom som en del af Skjærmbræts-Billeder. (Værknummer 2901. BFN 38. Kategori/genre: Enkelttryk).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1829.

Udgaver

Værket udkom senere (2. januar 1830) som en del af Digte. (Værknummer 1301. BFN 51. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 86 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google