[ IN ENGLISH ]

Store dele af H.C. Andersen-Centrets viden er fra d. 27.3. 2013 gjort frit tilgængelige som REST web services.

Web services egner sig ikke til almindelig web-browsing, men til udviklere på andre systemer, der kan hente data og vise dem, som de vil.

Indholdslister

Se forneden under Individuelle data, hvordan man henter enkelte breve, personer og bibliografi-poster.

Breve efter person og/eller dato eller periode

Man før alle breve fra og til en person ved at angive person-ID efter mønstret /letters/person/{person-ID}, f.eks. https://andersen.sdu.dk/service/letters/person/2.

Breve kan hentes efter dato efter mønstret /letters/date/{YYYY[-MM[-DD]]}, dvs. /letters/date/ efterfulgt af et år, år-måned eller år-måned-dag. Eksempler:

Person og dato/periode kan kombineres efter mønstret /letters/person/{person-ID}/date/{YYYY[-MM[-DD]]}, f.eks. alle breve til og fra H.C. Ørsted i 1846: https://andersen.sdu.dk/service/letters/person/1126/date/1846.

Breve med usikker datering

Brevbasen indeholder breve, hvis datering er usikker. Usikkerheden kan gælde enten år, måned eller dag. Breve fra 1823 med uvis måned er indeholdt i visningen af breve fra 1823 (første link ovenfor), men kan også vises for sig, hvis man angiver 00 for måned:

Bemærk: ukomplette oplysninger

Nogle breve har flere afsendere eller modtagere. Det ignoreres i denne web service. Hent det enkelte brev for at få komplette oplysninger.

Udgivelser (bibliografi) efter dato eller periode og/eller sprog

Udgivelser kan hentes efter dato efter mønstret /biblio/date/{YYYY[-MM[-DD]]}, dvs. /biblio/date/ efterfulgt af et år, år-måned eller år-måned-dag. Eksempler:

Udgivelser på et bestemt sprog hentes efter mønstret /biblio/language/{sprogkode}, dvs. /biblio/language/ efterfulgt af en sprogkode på tre små bogstaver (ISO 639-2/B). For eksempel al litteratur på polsk fra vores database: https://andersen.sdu.dk/service/biblio/language/pol.

Sprog og sprogkoder

Bemærk, at tysk ('ger') inkluderer plattysk ('nds').
Tabellen indeholder alle mulige sprog i vores database. Der er ikke nødvendigvis registreret litteratur på dem alle.

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/service/index-php.html, ln: 56