"Med kong Christian den Niendes portræt (I ét år, hvilket væld af lykkens magt)" er nummer 2232 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 732 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 873.

"Med kong Christian den Niendes portræt (I ét år, hvilket væld af lykkens magt)" blev offentliggjort for første gang 1863.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 873:

Til Kongen. (I eet Aar, hvilket Væld af Lykkens Magt!).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-a-56)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1863.

Udgaver

På nudansk side 697 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google