"Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil)" er nummer 2172 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 672 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 806.

"Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil)" blev offentliggjort for første gang 20. marts 1860.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 806:

Sang ved Optoget. Thieles Bogtrykkeri. (Med vaiende Faner, med Sang og med Spil).

Lejlighedstryk: 1 Blad, usigneret, Dato ikke anført. Mel. Der vanker en Ridder. (Saml. Skr. XII, 457). Sunget ved Kunstnerkarnevalet i Casino 20. 3. 1860.

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1860.

Udgaver

På nudansk side 687 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google