Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syttende Bind er nummer 1019 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 19 i kategorien samlede og blandede skrifter (nummerrækken 1001 - 1100). BFN 734.

Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syttende Bind blev offentliggjort for første gang 15. marts 1855.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 734:

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Syttende Bind. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Syttende Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Tekst: 215 Sider. - 8vo. - Pris 48 Sk. Udkom 15.3.1855).

Indhold.

Agnete og Havmanden (se Nr. 250). p. 1
Ahasverus (se Nr. 522). p. 97

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1855.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google