"Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i Det kongelige Teater (Det danske land er guldets land)" er nummer 2168 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 668 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 791.

"Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i Det kongelige Teater (Det danske land er guldets land)" blev offentliggjort for første gang 19. oktober 1859.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 791:

Sang ved Hs. Majestæt Kongens allerhøieste Ankomst i Det Kongelige Theater Onsdagen den 19de October 1859. Trykt hos M. W. Volkersen. (Det danske Land er Guldets Land).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, trykt paa blaat Papir Mel. Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. X II, 465: Sang ved Kong Frederik den Syvendes Ankomst i det Kongelige Theater). - Trykt i Illustreret Tidende, 23.10.1859

(Bibliografisk kilde: HCAH A-708a)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1859.

Udgaver

På nudansk side 695 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google