"Mikkels Kjærligheds Historier i Paris" er nummer 615 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 15 i kategorien drama (nummerrækken 601 - 700). BFN 385.

"Mikkels Kjærligheds Historier i Paris" blev offentliggjort for første gang Oktober 1840.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 385:

Mikkels Kjærligheds Historier i Paris, Vaudeville Monolog.

Trykt i Salonen. Et belletrisk Maanedsskrift, redig. af Gottlieb Siesby. 1840, 1. Bind, 1. Hæfte, 22-28. (Udkom Oktober). (Saml. Skr. IX, 391). - Anm. i: Corsaren, 28. October 1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/384)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google