"Ved indvielsen af den Bingske porcelænsfabrik (Man siger, at ved alfarvej)" er nummer 2074 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 574 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 647.

"Ved indvielsen af den Bingske porcelænsfabrik (Man siger, at ved alfarvej)" blev offentliggjort for første gang 1. april 1854.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 647:

Den første April 1854. Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Man siger, at ved Alfarvei).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Vi Sømænd gjør ei mange Ord. (Saml. Skr. XII, 501: Ved Indvielsen af den Bingske Porcellainsfabrik).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1854.

Udgaver

På nudansk side 730 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google