"(Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet)." er nummer 2276 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 776 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 968.

"(Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet)." blev offentliggjort for første gang 13. marts 1868.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 968:

Den 13. Marts 1868. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, usigneret. Mel. Der er et land, dets Sted er høit mod Norden. Sunget ved Grosserer Ferd. Tuteins 80 Aars Fødselsdag.

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1868.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google