"Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o" er nummer 2261 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 761 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 925.

"Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o" blev offentliggjort for første gang 24. februar 1867.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 925:

Sang ved Femogtyveaars-Festen for Borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og Raadmand B. Petersen, den 24de Februar 1867. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (Vor Fødsel og vor Fremtid vi ei vide).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 516).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-30)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1867.

Udgaver

På nudansk side 744 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google