"I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde)" er nummer 1959 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 459 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 483.

"I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde)" blev offentliggjort for første gang December 1845, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 483:

I Jenny Linds Album. (Folkesangen har en Verden inde).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 99-100, med 1 Illustration. (Radering af A. Melbye, Chemitypi af Lund). (Saml. Skr. XII, 253 - Nr. III af Stambogsblade).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1845.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 425 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google