Når der er engelsk flag ved en side, findes siden også på engelsk

Forside - Forsiden af H.C. Andersen Centrets hjemmeside eng (1K)
Liv - H.C. Andersens liv: kort biografi og en stor søgbar tidstavle eng (1K)
Tidstavle - En kronologisk tidstavle over H.C. Andersens liv eng (1K)
Vis - Hvert enkelt år i tidstavlen opstillet i oversigtsform. Fra "1805 - Fødsel og baggrund" til "1875 - H.C. Andersens død" eng (1K)
Emneregister - Tidstavlens emneregister - Find indlæg i tidstavlen ud fra emneoversigten. eng (1K)
Søg - Søgning i tidstavlen – en søgemaskine til H.C. Andersens liv i tidstavlen eng (1K)
Hjælp til søgning - Vejledning og uddybende tips til trunkering med mere ved søgning i tidstavlen over H.C. Andersens liv. eng (1K)
Kort biografi - En kort biografisk introduktion til Hans Christian Andersens liv. eng (1K)
Fødested - Lidt om H.C. Andersens fødested eng (1K)
Familie - Om digterens nærmeste familie eng (1K)
Skolegang - En kort gennemgang af H.C. Andersens skolegang eng (1K)
Mæcener - Andersen havde en del økonomiske støtter i samtiden. Læs om Frederik Høegh-Guldberg, Jonas Collin m.fl. eng (1K)
Debut - En kort tekst om Hans Christian Andersens debutudgivelse eng (1K)
Eventyr - Introduktion til H.C. Andersens omfattende eventyrdigtning og til kronologien i udgivelsen af den. eng (1K)
Romaner - Andersen skrev et par romaner, begyndende med Improvisatoren i 1835. Introduktionen her går også lidt ind på kronologi og livsforløbsrelationer eng (1K)
Digte - H.C. Andersen udgav ganske mange digte, som der introduceres til her. eng (1K)
Rejsebøger - Om digterens rejsebøger, som reflekterer en meget berejst digter. eng (1K)
Teater - Introduktion til de dramatiske værker, en 30 stykker. eng (1K)
Selvbiografier - En kort gennemgang af de i alt 3 selvbiografier. eng (1K)
Almanak - H.C. Andersens "korte dagbog" gennem 40 år. eng (1K)
Søg - Søgning i almanakkerne eng (1K)
Titelblade - Almanakkens forside fra 1833 og 1838, i tekst og billede
Copyright anno 1831 - Den alvorsfulde og omfattende anmærkning om ophavsretten til at trykke og sælge almanakker anno 1831
Værk - Tekster og manuskripter af H.C. Andersen. Sektionen om H.C. Andersens værker eng (1K)
Register - Det komplette register over værkerne, inddelt i værktyper eller - om man vil - genrer. eng (1K)
Om registret - Lidt om forskningen og strukturen bag værkregistret. eng (1K)
Eventyr - Værkregistrets liste af eventyr. eng (1K)
Eventyrsamlinger - Listen af eventyrsamlinger. eng (1K)
Romaner - Listen af romaner. eng (1K)
Anden prosa - Værkregistret indeholder en del prosa som ikke kan kategoriseres i de regulære genrer. eng (1K)
Drama - Listen med teaterstykker og anden dramatisk digtning. eng (1K)
Rejseskildringer - En liste med Andersens rejseskildringer. eng (1K)
Selvbiografier - Hans Christian Andersens selvbiografier. eng (1K)
Biografiske arbejder - En liste med biografiske arbejder fra H.C. Andersens hånd. eng (1K)
Samlede og blandede skrifter - En liste af samle-udgivelser. eng (1K)
Afhandlinger, artikler, breve o.a. - Værkregistrets liste over sagprosa og breve af H.C. Andersen. eng (1K)
Satire og humor - En liste med humoristisk/satitiriske udgivelser. eng (1K)
Digtsamlinger - En liste med Andersens digtsamlinger. eng (1K)
Digtkredse - Nogle af Andersens digte er udkommet som dele af digtkredse eng (1K)
Digte - Listen med H.C. Andersens digte eng (1K)
Enkelttryk - Listen med enkelttryk, der indeholder værker af H.C. Andersen eng (1K)
Værker år for år - Lister med H.C. Andersen-nyudgivelser i alle genrer år for år eng (1K)
Posthume udgivelser - En liste med H.C. Andersen-værker udgivet efter hans død 4. august 1875 eng (1K)
Søg med Google - Googles søgemaskine til registret over H.C. Andersens værker.
Værkinformation - Viser information om et værk, man har valgt i registrets lister. eng (1K)
Digte - Online digte. eng (1K)
Vis digte - En side med digte. eng (1K)
Eventyr på engelsk - Eventyr på engelsk - The Complete Andersen eng (1K)
Søg efter eventyr - Søgning i Jean Hersholt: The Complete Andersen eng (1K)
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp og tips til søgemaskinen til The Complete Andersen eng (1K)
Om udgivelsen - The Complete Andersen - Om udgivelsen eng (1K)
Aarets tolv Maaneder - Tegnede med Blæk og Pen. En fuld tekstudgivelse. eng (1K)
Tilegnelse - Dedikationen af Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Januar - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Februar - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Marts - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
April - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Mai - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Juni - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Juli - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
August - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
September - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
October - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
November - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
December - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder eng (1K)
Bibliografisk information - Bibliografisk information om værket Aarets tolv Maaneder
Phantasie ved Vesterhavet - er ligesom Aarets tolv Maaneder en fuld tekstudgivelse, her har vi blot det affotograferede originalmanuskript med. eng (1K)
Transskription - Håndskriften overført til trykt tekst.
Manuskriptet - Affotograferet originalmanuskript af Phantasie ved Vesterhavet.
Det døende Barn - Det døende Barn på det originale dansk samt fransk og tysk eng (1K)
Merak tokolersok - Missionær Knud Kjers grønlandske oversættelse af Det døende Barn; Merak tokolersok, 1829 eng (1K)
L'enfant Mourant - Xavier Marmiers oversættelse af Det døende Barn; L'enfant mourant, 1837 eng (1K)
Das sterbende Kind (Schley 1827) - Ludolph Schleys oversættelse af H.C. Andersen: Det døende Barn; Das sterbende Kind eng (1K)
Das sterbende Kind (Werke 1853) - Tysk oversættelse af H.C. Andersen: Det døende Barn; Das sterbende Kind, til Andersen: Sämtliche Werke, 1853 eng (1K)
Kjøbenhavnsposten 25/9 1827. Faksimile - Affotografering af Kjøbenhavnsposten 25/9 1827, s. 309 eng (1K)
Kjøbenhavnsposten 12/10 1829. Faksimile - Affotografering af Kjøbenhavnsposten 12/10 1829, s. 661 eng (1K)
Den lille Havfrue - En publikation med affotograferet originalmanuskript eng (1K)
Manuskriptet - Affotograferet originalmanuskript af Den lille Havfrue.
Keiserens nye Klæder - En publikation med affotograferet originalmanuskript eng (1K)
Manuskriptet - Affotograferet originalmanuskript af Keiserens nye Klæder.
Et Børne-Eventyr - Et eventyr fra rejsebogen Skyggebilleder (1831) eng (1K)
Svinene - Et eventyr fra rejsebogen I Sverrig (1851) eng (1K)
Den første Aften - Et eventyr eller en prosaskitse der skulle have indledt Billedbog uden Billeder (1839), men blev bortcensureret eng (1K)
Derwischernes Dands / Danco de la derviŝoj - Et kapitel fra rejsebogen En Digters Bazar (1842) – på Esperanto eng (1K)
Der Mulatte – Mulatten - Dramaet Mulatten, 1840, gengivet i facsimile fra den tyske udgave af samlede værker, Sämtliche Werke, bd. 7, 1853 eng (1K)
Et Besøg i Portugal 1866 - Uddrag af rejsebogen Et Besøg i Portugal 1866, 1868 – fortrinsvis digtene. eng (1K)
Breve - Denne digitale samling af breve fra, til og om H.C. Andersen er en kilde til viden om H.C. Andersens liv, tanker, venskaber og forbindelser til en omfattende række af mennesker i Danmark, Europa og Amerika eng (1K)
Søg i brevbasen - Søg i brevene fra, til og om H.C. Andersen eng (1K)
Afsendere og modtagere - Brevbasens person-register giver overblik over breve til og fra enkeltpersoner. Her kan man overskue H.C. Andersens korrespondancer.
Breve om HCA - Breve om H.C. Andersen
Ikke tidligere trykte breve - Breve, der ikke har været tilgængelige som andet end håndskrift uden for denne digitale brevsamling
Alle breve - Oversigt over alle breve i H.C. Andersen-brevbasen. Listen er kronologisk sorteret, men kan også sorteres efter afsender og modtager
Enkelte breve - Læs enkelte breve
Partner H.C. Andersens Hus - Samarbejdspartneren H.C. Andersens Hus ved Odense Bys Museer
Brevveksling med fam. Melchior - Niels Oxenvads indledning til H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior eng (1K)
Rundt om Andersen - H.C. Andersens drømme, citater, quiz, illustrationer, FAQ, 2005. Sektionen her samler en stor mængde oplysninger om, af og med nær tilknytning til H.C. Andersen som person, digter m.v. eng (1K)
Drømme - Introduktion til siderne om Andersens drømmeunivers og grundlaget for udvælgelsen af dem, vi har publiceret. eng (1K)
Vis alle 96 drømme - Drømmene opstillet efter hinanden, med kilde og annotering.
Søg - En lokal søgemaskine til drømmene.
Hjælp til søgning - Vejledning og uddybende tips til trunkering med mere ved søgning i dagbogscitater om H.C. Andersens drømme.
Citater - En liste af H.C. Andersen-citater med link til visning af hvert enkelt af de 24 citater. eng (1K)
Søg efter citater - En lokal søgemaskine til citaterne.
Hjælp til søgning - Vejledning og uddybende tips til trunkering med mere.
Illustrationsgalleri - Galleri med illustrationer til primært Andersens eventyr eng (1K)
Børnetegninger fra Kaliningrad - Børnetegninger fra Kaliningrad eng (1K)
Mayken González Backlund illustrationer - Den fynske billedkunstner, Mayken González Backlund, har skabt en serie illustrationer til udvalgte eventyr af H.C. Andersen. eng (1K)
2. april 2006 - mosaikker fra Adelaide - En serie eventyr-illustrerende mosaikker på en Australsk skole. eng (1K)
200 års fødselsdag - Russiske børnetegninger - En samling eventyrillustrationer publiceret i 2005. eng (1K)
200 års fødselsdag - børnetegninger fra Odense - En samling eventyrillustrationer publiceret i 2005. eng (1K)
200 års fødselsdag - Tegninger fra Chile - En samling eventyrillustrationer publiceret i 2005. eng (1K)
Oskar Klever akvareller - 2. april 2004 - Oskar Klevers akvareller er udsøgte Andersen illustrationer. eng (1K)
Årsdag 2003 - Snedronningen - En samling illustrationer publiceret i 2003. eng (1K)
2. april 2002 - polske børnetegninger - En samling illustrationer publiceret i 2002. eng (1K)
Spørgsmål og svar om H.C. Andersen - Vores "FAQ", dvs de oftest stillede spørgsmål om H.C. Andersen. eng (1K)
Kongesøn? - Vello Helks kritik af kongesønsteorierne
Seksualitet? - En forskningshistorie om diskussionen af digterens køn
Q&A - Blandede spørgsmål og svar om HCA eng (1K)
Forskning - Bibliografier, samtidens anmeldelser af H.C. Andersen og indlæg fra de internationale H. C. Andersen-konferencer. En sektion med ressourcer, som vi forestiller os primært har interesse for forskere. Alle er dog velkomne :-). eng (1K)
Bibliografier - Introduktion til bibliografierne og det omfattende bibliografiske værktøj, som denne undersektion udgør. eng (1K)
Dansk - Dansk H.C. Andersen-litteratur
Engelsk - Den engelsksprogede H.C. Andersen-litteratur
Tysk - Den tysksprogede H.C. Andersen-litteratur
Andre sprog - Få overblik over H.C. Andersen-litteratur på en række sprog eng (1K)
Søg - En sektions-søgemaskine for bibliografisektionen
Hjælp til søgemaskinen - Vejledning og tips til trunkering med mere ved søgning i H.C. Andersen-bibliografierne, en omfattende oversigt over litteratur om og af H.C. Andersen.
Digterens danske Værker 1822-1875 - Birger Frank Nielsens bibliografi H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 eng (1K)
Læs - Læs i Digterens danske Værker 1822-1875
Søg - Søg i Digterens danske Værker 1822-1875
Titelblad - Titelblad til Digterens danske Værker 1822-1875
Forkortelser - Forkortelser i Digterens danske Værker 1822-1875
H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 eng (1K)
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Titelblad - Titelblad til H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Forkortelser - Forkortelser i H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1968-1994 eng (1K)
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Titelblad - Titelblad til H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Forkortelser - Forkortelser i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 eng (1K)
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 eng (1K)
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006
H.C. Andersen-Centrets optegnelser - Forskerne på H.C. Andersen Centret har jævnligt behov for at lave bibliografiske tilføjelser eller rettelser til de eksisterende bibliografier. Disse er oplistet/anført i denne bibliografi. eng (1K)
Søg - Søg i H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Læs - Læs i H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Den gyldne trekant - Tysk litteratur om og af H.C. Andersen 1831-50. Af Ivy York Möller-Christensen eng (1K)
Læs - Læs i bibliografien om tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Generel og biografisk omtale - Oversigt over generel og biografisk omtale af H.C. Andersen i bibliografien om tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Søg - Søg i tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Forkortelser - Forkortelser i bibliografien om tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Forkortelser - Forkortelser brugt i alle bibliografierne
Introduktion til forfatterskabet - En introduktion til H.C. Andersens forfatterskab
Anmeldelser - Samtidens forhold og "svar på" Andersens udgivelser. eng (1K)
Søg - Søg i Samtidens anmeldelser af H.C. Andersen eng (1K)
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp og tips til brug af søgemaskinen til samtidens anmeldelser af H.C. Andersen eng (1K)
Eventyranmeldelser - Anmeldelser af værker med genrerne "eventyr" eller "eventyrsamling" eng (1K)
Romaner - En liste af anmeldelser, hvor romanerne er omtalt. eng (1K)
Anden prosa - En liste af anmeldelser, hvor anden prosa af H.C. Andersen er omtalt. eng (1K)
Drama - Anmeldelser af teater-udgivelser og andre dramatiske værker eng (1K)
Digte - Anmeldelser af digte, digtkredse og digtsamlinger eng (1K)
Værker alfabetisk - En alfabetisk liste af alle anmeldte værker eng (1K)
Anmeldelser bragt i... - En alfabetisk liste med de tidsskrifter, hvor anmeldelserne er blevet publiceret. eng (1K)
Anmeldelser alfabetisk - En alfabetisk opstilling af anmeldelserne ud fra titel eng (1K)
Anmeldelser kronologisk - En kronologisk opstilling af anmeldelserne ud fra anmeldelsernes udgivelsesdato eng (1K)
Anden kritik - Usædvanlige og betydelige indslag i modtagelsen af H.C. Andersens digtning eng (1K)
Anmeldelse - Anmeldelse af et valgt værk eng (1K)
Arrangementer - En liste med H.C. Andersen-forsknings relevante arrangementer. eng (1K)
Konferencer - En lang række H. C. Andersen-forskeres artikler og rapporter fra de internationale H.C. Andersen-konferencer. eng (1K)
Indlæg - oversigt - Alfabetisk oversigt over indlæg på de internationale H. C. Andersen-konferencer eng (1K)
Læs indlæg - Læs indlæg fra de internationale H.C. Andersen-konferencer eng (1K)
Forfattere - Alfabetisk oversigt over forfatterne/forskerne bag indlæggene på de internationale H. C. Andersen-konferencer eng (1K)
Resumeer - Resumeer af indlæg på de internationale H. C. Andersen-konferencer eng (1K)
Andersen og Verden - Verdens første internationale H.C. Andersen-konference eng (1K)
Titelblad - Gengivelse af titelbladet fra Andersen og Verden, bogen fra verdens første H.C. Andersen-konference eng (1K)
Indhold - Indholdsfortegnelse til konferencebogen Andersen og Verden eng (1K)
Forord - Forord til konferencebogen Andersen og Verden eng (1K)
Afskedsvise - Afskedsvisen ved den første H.C. Andersen-konference, trykt i konferencebogen Andersen og Verden eng (1K)
A Poet in Time - Den anden internationale H.C. Andersen-konference eng (1K)
Titelblad - Gengivelse af titelbladet fra A Poet in Time, bogen fra den anden internationale H.C. Andersen-konference eng (1K)
Indhold - Indholdsfortegnelse til konferencebogen A Poet in Time eng (1K)
Forord - Forord til konferencebogen A Poet in Time eng (1K)
Søg i indlæggene - Fritekst-søgning i indlæggene fra de internationale H. C. Andersen-konferencer eng (1K)
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp til søgemaskinen til indlæggene fra de internationale H.C. Andersen-konferencer eng (1K)
Artikler - Artikler om H.C. Andersen eng (1K)
Aage Jørgensen - Et par artikler om H.C. Andersen af lektor Aage Jørgensen eng (1K)
H.C. Andersen og Theo van Hoytema - Aage Jørgensen: "H.C. Andersen og Theo van Hoytema"
Verdens smukkeste Andersen? - Aage Jørgensen: "Verdens smukkeste Andersen?"
Johan de Mylius - Johan de Mylius' professor-tiltrædelsesforelæsning 3. december 2008
Motiver - Motiver i H.C. Andersens eventyr og historier eng (1K)
Tekster - Tekster med registrerede motiver eng (1K)
Motiver – oversigt - Oversigt over udvalgte motiver i enkelte H.C. Andersens eventyr og historier eng (1K)
Motiver i tekster - Oversigt over udvalgte motiver i H.C. Andersens eventyr og historier eng (1K)
Søg i motiver og citater - Fritekst-søgning i registrerede motiver og tekststeder i H.C. Andersens eventyr og historier eng (1K)
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp til søgemaskinen til motiver og tekststeder i H.C. Andersens eventyr og historier eng (1K)
Religiøse motiver - Om religiøse motiver i H.C. Andersens eventyr eng (1K)
Genre - Spørgsmålet om genre i H.C. Andersens eventyr og historier
Om et citat - Citerede eksempler på udvalgte motiver eng (1K)
Titler oversat - Titlerne på alle H.C. Andersens eventyr og historier er her oversat til en række sprog. Oversættelsen af eventyrtitler med mere er interessant, til tider morsom. Sektionen er "a dream come true" for os på Centret. eng (1K)
Søg titler til oversættelse - Mulighed for at søge i forskellige sprog og få oversættelsen i forskellige sprog eng (1K)
Alle titler på to sprog - Stil to sprogs titler op ved siden af hinanden eng (1K)
Vælg titler med VID (værknummer) - rettet mod brugere, der kender eventyrenes værknummer (fra værkregistret). eng (1K)
Vælg titler med EK (eventyrkode) - rettet mod brugere, der kender eventyrenes "eventyrkode". Også "a dream come true" for os Andersen-nørder. eng (1K)
Information om oversættelserne - Information om udgivelserne, oversættelserne kommer fra, hvem der har oversat m.m.. Om kilderne og udgivelserne bag de bragte titler. eng (1K)

Hvis der er noget du mangler på siden eller blot ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte webmaster, så skal vi gerne forsøge at hjælpe.
Vores Spørgsmål og svar side kan dog muligvis hjælpe, og centrets linksamling viser også videre til store mængder værdifuld H.C. Andersen viden.