Hans Christian Andersen : Separate publications - 38 titles

Netscape 4 does not display this page right. Click here to go to the page's content.
No. TitleDateLanguage
2901 Skjærmbræts-Billeder [Danish] 21 August 1829 Danish
2902 Prøve af »Phantasier og Skizzer« [Danish] 13 September 1830 Danish
2903 Tvende Smaadigte [Danish] 19 November 1830 Danish
2904 Tre Smaae-Digte [Danish] December 1830 Danish
2905 Deviser med Presenterne paa et Juletræe [Danish] 12 January 1831 Danish
2906 Poetiske Penneprøver [Danish] April 1831 Danish
2907 Poetiske Bagateller [Danish] November 1832 Danish
2908 Smaae-Digte [Danish] 26 January 1833 Danish
2909 Digte af H. C. Andersen I [Danish] December 1834 Danish
2910 Blade af min Dagbog [Danish] 4 January 1835 Danish
2911 Digte af H. C. Andersen II [Danish] December 1835 Danish
2912 Smaa-Digte af H. C. Andersen [Danish] 1835 Danish
2913 Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke [Danish] 20 March 1836 Danish
2914 Smaahistorier. (Efter det Tydske) [Danish] 28 October 1836 Danish
2915 Digte af H.C. Andersen III [Danish] December 1836 Danish
2916 Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 [Danish] 28 October 1838 Danish
2917 Tre nye Billeder af H.C. Andersen [Danish] 16 February 1840 Danish
2918 Smaavers af H. C. Andersen I [Danish] 3 May 1840 Danish
2919 Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. [Danish] December 1840 flere
2919 Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. [Danish] December 1840 flere
2920 Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet« [Danish] 3 March 1844 Danish
2921 Digte af H. C. Andersen IV [Danish] April 1844 Danish
2922 Smaa-Vers af H. C. Andersen II [Danish] 13 October 1844 Danish
2923 Digte af H. C. Andersen V [Danish] December 1844 Danish
2924 To Billeder fra Kjøbenhavn [Danish] December 1846 Danish
2925 Fortællinger og Digte af H. C. Andersen [Danish] December 1847 Danish
2926 6 indledende Smaavers [Danish] February 1849 Danish
2927 6 indledende Smaavers II [Danish] December 1850 Danish
2928 Indledende Smaavers [Danish] December 1855 Danish
2929 Digte af H. C. Andersen VI [Danish] December 1862 Danish
2930 Digte fra Spanien [Danish] 5 April 1863 Danish
2931 6 Smaarim [Danish] December 1866 Danish
2932 Smaavers af H. C. Andersen III [Danish] 3 November 1867 Danish
2933 Smaavers af H. C. Andersen IV [Danish] April 1872 Danish
2934 To Digte af H. C. Andersen. [Danish] December 1875 Danish
2935 Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. [Danish] 29 December 1878 Danish
2936 To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. [Danish] 4 April 1926 Danish
2937 Tre ufuldførte historiske Digtninge [Danish] 1935 Danish
Google