Fra femte klasse på Rudolf Steiner Skolen i Odense, har vi fået en stak tegninger, som klassen har lavet til H.C. Andersens eventyr "Sneedronningen". Klassen har arbejdet med eventyret i løbet af skoleåret 2002-2003, og klasselærer Ellen Thuesen har på opfordring videregivet dem til gengivelse på HCA-Centrets web site i foråret 2003.

Der er ikke sat titler på tegningerne, så de besøgende på site't må selv gætte, hvad de forestiller. Andre skoleklasser, der arbejder med H.C. Andersen, kunne med fordel læse eventyret og derefter prøve at placere hver enkelt tegning i forhold til teksten.

Johan de Mylius