FORORD

Selv om H. C. Andersen må anses for at være den mest udbredte forfatter i verden - han er oversat til mere end 100 sprog - og inden for de enkelte lande og kulturer kendes i betydeligt bredere kredse, end tilfældet er med andre forfattere, så er hans forfatterskab ikke et selvfølgeligt forelæsnings- og forskningsemne ved udenlandske universiteter med undtagelse af de steder, hvor udsendte danske lektorer o.l. selv tager emnet op.

Det kan forekomme mærkeligt, men hænger utvivlsomt sammen med, at Andersen i udlandet er synonym med børnelitteratur, og børnelitteratur er i reglen et lavstatusemne ved universiteterne. Det kunne man jo så være ligeglad med, for Andersen bliver hverken mere eller mindre læst, fordi universiteterne i udlandet overser hans forfatterskab. Hans publikum er ikke bundet til en universitær interesse, og hans bøger bliver nyoversat og nyudgivet ganske uafhængigt af, hvad der sker eller ikke sker på denne front.

Når der alligevel kan være god grund til at tage den beskrevne situation op og forsøge at ændre den, er det, fordi H. C. Andersen selv klart mente, at børn kun forstod "Staffagen", som han sagde, mens det egentlige i hans eventyr var for de voksne. Andersens situation som verdensberømt børneeventyrforfatter bygger altså på en stærkt amputeret opfattelse af det, han skrev, en opfattelse, som hverken det land, som han er udgået fra, og som derfor naturligt nok tror at forstå ham bedre end alle andre, eller Andersens eventyr selv kan være tjent med. Rent bortset fra, at det udenlandske læsende publikum også fortjener at få øjnene op for, hvad de eventyr, som de kender - samt de mange, som de ikke kender - egentlig har at byde på af livserfaring og kunstnerisk oplevelsesmulighed.

Det var på denne baggrund, at det H. C. Andersen-Center, der i 1988 oprettedes ved Odense Universitet, besluttede at tage initiativ til en række internationale H. C. Andersen-konferencer. For der havde aldrig tidligere været holdt en H. C. Andersen-konference, hverken i rent dansk regi eller i internationalt regi.

25.-31. august 1991 mødtes da godt 70 forskere fra 16 lande i Odense for at høre på hinanden og diskutere H. C. Andersen, alt under den fælles devise: "H. C. Andersen læst i voksenperspektivet", altså ikke Andersen som voksenforfatter - det ville begrænse diskussionen til bestemte genrer - men forfatterskabet som hele set i et voksenlitterært perspektiv.

Det er indlæggene fra denne konference, der her fremlægges i bogform. I sin opbygning afspejler bogen nøjagtigt konferencens strukturering med dens plenumforelæsninger, emnegrupper og rapporter om forskningssituationen vedrørende H. C. Andersen-studier i en række af de lande, der var repræsenteret på konferencen (ikke alle havde noget at rapportere). Alle forelæsningsmanuskripter på dansk eller svensk er afsluttende i en afdeling for sig resumeret på engelsk, ordnet alfabetisk efter forfatternes navne og med henvisning til, hvor i bogen det resumerede indlæg findes.

Bogen er blevet ganske omfangsrig, og det hænger sammen med, at vi i redaktionen har fundet, at det ved denne første H. C. Andersen-konference var vigtigt at få så meget som muligt frem fra hele spektret af denne internationale kreds, der ville slutte op om initiativet, ikke mindst med henblik på at lade denne konference blive begyndelsen til flere af samme slags. Derfor er kun få indlæg blevet henlagt, men redaktionen har til gengæld arbejdet hånd i hånd med forfatterne om at få givet indlæggene en form, så de - og bogen som hele - både kan fungere som rapport om allerede stedfunden forskning og forhåbentlig inspiration til ny læsning og forskning. Konferencens plenumforelæsninger er under udgivelse i bogform i Kina (forlaget Anhui, Hefei), oversat af Guo Dehua.

Ved konferencens afslutning blev det vedtaget at afholde den næste konference i 1995, der jo er et "mindre" rundt Andersen-år, de følgende i år 2000 - gerne uden for Danmark, f.eks. i USA - og i år 2005, det store Andersen-jubelår, 200-året for hans fødsel.

En lang række danske fonde og virksomheder sponsorerede beløb, der tilsammen muliggjorde konferencens afholdelse. De være hermed takket endnu en gang.

Munke Mølles Fond har til trykningen af konferencebogen ydet et tilskud, hvorfor redaktionen takker hjerteligt.

En særlig tak til H. C. Andersen-Centrets sekretær, Solveig B. Madsen, der med godt humør har draget det tunge læs med at få indlæggene indskrevet og hele redaktionsprocessen til at glide.

Johan de Mylius       Aage Jørgensen       Viggo Hjørnager Pedersen