Hvilke af H.C. Andersens eventyr og historier er egentlig eventyr – og ikke for eksempel noveller, skitser, legender, fabler eller lignelser? Johan de Mylius har lavet et udkast til en liste over eventyr i det samlede korpus af eventyr og historier - og hvad der ikke er eventyr. Se nedenfor.

Dette er et grundlæggende spørgsmål. Andersen brugte selv betegnelsen "historier" til en del af sine tekster. En del føjer sig ubesværet ind blandt eventyrene, men mange udgør kunstneriske eksperimenter indenfor og på tværs af andre kortprosagenrer. (Se evt. bemærkningerne til eventyr og til eventyrsamlinger i værkregistret)

Sammensmeltning af genrer og nedbrydning af deres grænser var en del af den romantiske æstetik og var et særdeles fremtrædende element i Andersens forbavsende moderne bog-debut Fodreise fra 1829.

Kunst blev af en del af den romantiske bevægelse betragtet som en ideelt set rent åndelig sfære, der ikke skulle være bundet af litterære konventioner. De tyske romantikere anså eventyret som en ideel genre for ånden, fantasien og den rene poesi. Folkeeventyret blev på det tidspunkt hevet frem i lyset af bl.a. brødrene Grimm. Dets oprindelse fortabte sig i det uvisse, hinsides historisk fortid og individuelle forfattere. Folkeeventyret var tilsyneladende en ur-genre, en naturlig genre, fri for kulturens snærende bånd og fri til at anvendes som (åben) ramme for fantasien i de såkaldte kunsteventyr.

Andersens nybrud i forhold til denne tradition af tyske kunsteventyr (E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck, Goethe, Musäus) var bl.a., at han faktisk overtog elementer, sprog og formelle træk fra folkeeventyret og sågar gendigtede folkeeventyr. Kunsteventyret i dets tyske form var mere eller mindre løsrevet fra sit forlæg, hvorimod Andersen digtede i forlængelse af folkeeventyret. Andersens kunsteventyr adskiller og udmærker sig desuden blandt andet ved deres humor, anskuelighed og sproglige lethed - Andersens helt specielle sproglige elegance og vid.

En foreløbig liste over eventyr, der er eventyr...

Hvilke af H.C. Andersens eventyr og historier tilhører egentlig eventyrgenren?

Listen her giver et foreløbigt svar. Den er udarbejdet af Johan de Mylius. Eventyrene på hvid baggrund (foreløbigt 59) er eventyr. Resten tilhører andre genrer.

Listen er en del af et konkordans-projekt om H.C. Andersens eventyr og historier. Læs mere om projektet her.

Eventyr: 212 titler

Netscape 4 viser denne side dårligt. Klik her for at komme ned til sidens indhold.
Nr. TitelDato
1 Dykker-Klokken 7.12.1827
2 Dødningen 2.1.1830
3 Alferne paa Heden 19.9.1831
4 Et Børneeventyr 19.9.1831
5 Det sjunkne Kloster 19.10.1831
6 Fyrtøiet 8.5.1835
7 Lille Claus og store Claus 8.5.1835
8 Prindsessen paa Ærten 8.5.1835
9 Den lille Idas Blomster 8.5.1835
10 Tommelise 16.12.1835
11 Den uartige Dreng 16.12.1835
12 Reisekammeraten 16.12.1835
13 Det er Dig, Fabelen sigter til! 28.10.1836
14 Talismanen 4.11.1836
15 Den gamle Gud lever endnu 18.11.1836
16 Den lille Havfrue 7.4.1837
17 Keiserens nye Klæder 7.4.1837
18 Lykkens Kalosker 19.5.1838
19 Gaaseurten 2.10.1838
20 Den standhaftige Tinsoldat 2.10.1838
21 De vilde Svaner 2.10.1838
22 Rosen-Alfen 19.5.1839
23 Paradisets Have 19.10.1839
24 Den flyvende Kuffert 19.10.1839
25 Storkene 19.10.1839
26 Første Aften 20.12.1839
27 Anden Aften 20.12.1839
28 Tredie Aften 20.12.1839
29 Fjerde Aften 20.12.1839
30 Femte Aften 20.12.1839
31 Sjette Aften 20.12.1839
32 Syvende Aften 20.12.1839
33 Ottende Aften 20.12.1839
34 Niende Aften 20.12.1839
35 Tiende Aften 20.12.1839
36 Ellevte Aften 20.12.1839
37 Tolvte Aften 20.12.1839
38 Trettende Aften 20.12.1839
39 Fjortende Aften 20.12.1839
40 Femtende Aften 20.12.1839
41 Sextende Aften 20.12.1839
42 Syttende Aften 20.12.1839
43 Attende Aften 20.12.1839
44 Nittende Aften 20.12.1839
45 Tyvende Aften 20.12.1839
46 Fire og tyvende Aften 5.1.1840
47 To og tyvende Aften 16.2.1840
48 Fem og tyvende Aften 16.2.1840
49 Syv og tyvende Aften 16.2.1840
50 Den onde Fyrste 10.1840
51 En og tyvende Aften 12.1840
52 Tre og tyvende Aften 12.1840
53 Sex og tyvende Aften 12.1840
54 Otte og tyvende Aften 12.1840
55 Ni og tyvende Aften 12.1840
56 Tredivte Aften 12.1840
57 Ole Lukøie 20.12.1841
58 Svinedrengen 20.12.1841
59 Boghveden 20.12.1841
60 Metalsvinet 30.4.1842
61 Venskabs-Pagten 30.4.1842
62 En Rose fra Homers Grav 30.4.1842
63 Engelen 11.11.1843
64 Nattergalen 11.11.1843
65 Kjærestefolkene [Toppen og bolden] 11.11.1843
66 Den grimme Ælling 11.11.1843
67 Grantræet 21.12.1844
68 Sneedronningen 21.12.1844
69 Een og tredivte Aften 21.12.1844
70 Hyldemoer 12.1844
71 Elverhøi 7.4.1845
72 De røde Skoe 7.4.1845
73 Springfyrene 7.4.1845
74 Hyrdinden og Skorsteensfeieren 7.4.1845
75 Holger Danske 7.4.1845
76 Klokken 5.1845
77 Bedstemoder 5.10.1845
78 Stoppenaalen 12.1845
79 Den lille Pige med Svovlstikkerne 12.1845
80 Fra et Vindue i Vartou 12.1846
81 Et Billede fra Castelsvolden 12.1846
82 Den gamle Gadeløgte 6.4.1847
83 Nabofamilierne 6.4.1847
84 Lille Tuk 6.4.1847
85 Skyggen 6.4.1847
86 To og tredivte Aften 4.1847
87 Tre og tredivte Aften 4.1847
88 Det gamle Huus 12.1847
89 Vanddraaben 12.1847
90 Den lykkelige Familie 12.1847
91 Historien om en Moder 12.1847
92 Flipperne 12.1847
93 Hørren 1848
94 Fugl Phønix 5.1850
95 Marionetspilleren 19.5.1851
96 En Historie 19.5.1851
97 Den stumme Bog 19.5.1851
98 Svinene 19.5.1851
99 "Der er Forskjel" 11.1851
100 Verdens deiligste Rose 11.1851
101 Om Aartusinder 26.1.1852
102 Svanereden 28.1.1852
103 Den gamle Gravsteen 2.1852
104 Aarets Historie 5.4.1852
105 Paa den yderste Dag 5.4.1852
106 Det er ganske vist! 5.4.1852
107 Et godt Humeur 5.4.1852
108 Hjertesorg 30.11.1852
109 "Alt paa sin rette Plads!" 30.11.1852
110 Nissen hos Spekhøkeren 30.11.1852
111 Under Piletræet 30.11.1852
112 Fem fra en Ærtebælg 12.1852
113 "Hun duede ikke" 12.1852
114 Den sidste Perle 2.1853
115 Et Blad fra Himlen 2.1853
116 To Jomfruer 11.1853
117 Ved det yderste Hav 12.1854
118 Pengegrisen 12.1854
119 Klods-Hans 30.4.1855
120 Ib og lille Christine 30.4.1855
121 "Ærens Tornevei" 12.1855
122 Jødepigen 12.1855
123 Et stykke Perlesnor 12.1856
124 Klokkedybet 12.1856
125 Flaskehalsen 12.1857
126 Suppe paa en Pølsepind 2.3.1858
127 Pebersvendens Nathue 2.3.1858
128 "Noget" 2.3.1858
129 Det gamle Egetræes sidste Drøm 2.3.1858
130 ABC-Bogen 2.3.1858
131 Dynd-Kongens Datter 15.5.1858
132 Hurtigløberne 15.5.1858
133 De Vises Steen 12.1858
134 Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre 24.3.1859
135 Pigen, som traadte paa Brødet 24.3.1859
136 Taarnvægteren Ole 24.3.1859
137 Anne Lisbeth 24.3.1859
138 Børnesnak 24.3.1859
139 Barnet i Graven 12.1859
140 Pen og Blækhuus 9.12.1859
141 Gaardhanen og Veirhanen 9.12.1859
142 "Deilig!" 9.12.1859
143 En Historie fra Klitterne 9.12.1859
144 To Brødre 25.12.1859
145 Flyttedagen 12.2.1860
146 Sommerfuglen 12.1860
147 Bispen paa Børglum og hans Frænde 27.1.1861
148 Tolv med Posten 2.3.1861
149 Skarnbassen 2.3.1861
150 Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige 2.3.1861
151 Sneemanden 2.3.1861
152 I Andegaarden 2.3.1861
153 Det nye Aarhundredes Musa 2.3.1861
154 Iisjomfruen 25.11.1861
155 Psychen 25.11.1861
156 Sneglen og Rosenhækken 25.11.1861
157 Den gamle Kirkeklokke 1861
158 Sølvskillingen 12.1861
159 Sommergjækken 12.1862
160 Theepotten 12.1863
161 Folkesangens Fugl 12.1864
162 Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen 17.11.1865
163 Veirmøllen 17.11.1865
164 I Børnestuen 17.11.1865
165 Guldskat 17.11.1865
166 Stormen flytter Skilt 17.11.1865
167 Gjemt er ikke glemt 11.12.1866
168 Portnerens Søn 11.12.1866
169 Moster 11.12.1866
170 Skrubtudsen 11.12.1866
171 Vænø og Glænø 18.8.1867
172 De smaa Grønne 12.1867
173 Nissen og Madamen 12.1867
174 Peiter, Peter og Peer 12.1.1868
175 Gudfaders Billedbog 19.1.1868
176 Hvem var den Lykkeligste? 26.7.1868
177 Ugedagene 11.1868
178 Dryaden 5.12.1868
179 Laserne 12.1868
180 Herrebladene 1.1869
181 Lykken kan ligge i en Pind 4.1869
182 Solskins-Historier 5.1869
183 Kometen 6.1869
184 Hvad man kan hitte paa 7.1869
185 Hvad Tidselen oplevede 10.1869
186 Hønse-Grethes Familie 12.1869
187 Hvad hele Familien sagde 1.7.1870
188 Lysene 7.1870
189 Oldefa'er 8.1870
190 Det Utroligste 9.1870
191 Danske Folkesagn 10.1870
192 "Spørg Amagermo'er"! 1.10.1871
193 "Dandse, dandse Dukke min!" 15.11.1871
194 Den store Søslange 17.12.1871
195 Gartneren og Herskabet 30.3.1872
196 Hvad gamle Johanne fortalte 23.11.1872
197 Portnøglen 23.11.1872
198 Krøblingen 23.11.1872
199 Tante Tandpine 23.11.1872
200 Loppen og Professoren 12.1872
201 Qvæk 4.4.1926
202 Skriveren 4.4.1926
203 Den første Aften 1943
204 "Man siger -"! 1949
205 Den fattige Kone og den lille Canariefugl 1949
206 Urbanus 1949
207 Kartoflerne 1953
208 Æblet 1959
209 Temperamenterne 1967
210 Vor gamle Skolemester 1967
211 De blaae Bjerge 23.12.1972
212 Hans og Grethe 23.12.1972

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, string given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 21