In the newspaper Kjøbenhavnsposten ('the Copenhagen post') 12th October 1829 a Greenlandic translation of Hans Christian Andersen's poem "The dying child" was published: "Merak tokolersok", translated by missionary Knud Kjer. In the paper the translation was printed aside with the Danish original. Part of Kjer's letter to the newspaper editor served as an introduction. It is, of course, in Danish:

Ved et venskabeligt Laan har jeg i dette Foraar gjort Bekjendtskab med første Aargang af Deres Blad. Jeg fandt det lille Digt med Overskrift "Det døende Barn", i No. 77, saa smukt, at jeg prøvede paa i Grønlands Sprog at give det lige saa simpelt og naivt som Originalen, og giver mig den Frihed, hosstaaende at sende Dem Oversættelsen, i det Haab, at en saadan, i et Sprog, i hvilket metriske Oversættelser ere saa sjeldne og saa vanskelige, ikke vil være uden Interesse for Dem eller Deres Læsere. – Jeg anmærker, at den, for her i Landet at have noget Værd, maatte kunne synges, og at den derfor er indrettet til Melodien af "Midnatstimen i Taarnet slaaer", med en saadan Forandring i Versemaalet, at anden og 4de Strophe have faaet et lige Tal af Pedes [lige mange versefødder].

Holsteinborg d. 7 Julii 1829.
ærbødigst
Kjer.
Mission. ord.

Johan de Mylius writes in his book 'The Life of Hans Christian Andersen. Day By Day', 1998, 12th October 1829, that "HCA jokes about it in a letter to Edvard Collin dated 15th June 1830, in which he mentions a certain Miss Scheel, 'who is very enamoured with my poems', but not surprisingly, as;"

this is something I am quite accustomed to on Sealand, in Jutland and on Funen. Yes, I have quite possibly won many a heart in Greenland for my Dying Child.

Merak tokolersok.

Kassukaunga ananang – à!
Sinitsiarmilanga!
Kijanæk! – sardliardlunga
Sinek saissegingma!

Kijanæk! – tupedler immè!
Kijaneret ou nakau;
Timmingoavkut niglerse!
Kamnalo annordlerkau.

Singub kassuærsarpanga
Nuennarkemionga;
Sinektorsin narangama
Engelit tekkoaka.

Sennimne irsigäiuk
Isarolik Engele, Erinalo tussaviuk?
Tussarnekau kissime!

Sullnueenik atatavta
Pirksoma tunninerpa?
Sullukaissanermy onga
Mane innutidlunga?

Imakale tokoguma
Isarokaissersonga?
O kallungna, ananang – à!
Sadlunga pissegingma!

Sang erkipinga arksavkut
Sikkitidlungalo?
Ounakautin ullursavkut
Kausersinnardiutidlo!

Pigituinaissauarma
Annersarolukennæk!
Kijavit? kijalerponga!
Arnaga kijakennæk!

Kassugaluktnarponga
Sikkorngeromarponga!
Irsiginiaissegingma,
Engelib kuningmanga!