Billede af bogen Andersen og Verden. Klik for at gå til indholdsfortegnelsen

Andersen og Verden

Her er konferencebogen Andersen og Verden udgivet online. Bogen indeholder indlæg fra verdens første H.C. Andersen-konference. Se flere detaljer om udgivelsen på titelbladet.

H.C. Andersen er bedst kendt som eventyrforfatter og opfattes derfor traditionelt, især i udlandet, som børnebogsforfatter. Det er formentlig grunden til, at hans forfatterskab aldrig har været et selvfølgeligt forskningsemne på universiteter uden for Danmark.

H.C. Andersen-centret (på Syddansk Universitet), der blev oprettet i 1988, ønskede at ændre denne situation og denne opfattelse af H.C. Andersen og besluttede at afholde verdens første internationale H.C. Andersen-konference.

I august 1991 mødtes da mere end 70 forskere fra 16 lande for at forelæse over og diskutere H.C. Andersen. Det fælles udgangspunkt var at betragte H.C. Andersens forfatterskab fra voksne læseres synsvinkel.

Andersen og Verden indeholder foruden 9 rapporter om forskningssituationen anno 1991 i en række af de repræsenterede lande 40 tekster af 47 forskellige forfattere fordelt i 6 kategorier (se indholdsfortegnelsen). Der er derudover et forord, engelsksprogede resuméer af danske og svenske indlæg samt en morsom afskedsvise skrevet af dr. phil. Niels Kofoed.