Indledning

Af Lars Bo Jensen, april 2005

Susana V. Louro kontaktede mig i 2004 med opfordringer til at bringe digtene fra H.C. Andersens sidste rejsebog, Et Besøg i Portugal i 1866 (1868), på nettet. Susana Louro er selv portugiser, bosiddende i Danmark. Hun har rådgivet Erik Dal om nogle detaljer i Dansk Sprog- og Litteraturselskabs genudgivelse af rejsebogen i H.C. Andersen. Rejseskitser, Borgen 2002, samt medvirket i genudgivelsen af den flotte fotoudstillingsbog Med H. C. Andersen i Portugal år 1866. Fotoudstilling fra Portugal's turistbureau, 1976 og 2005, hvorom Erik Dal i efterskriften i Rejseskitser har skrevet:

Trods eller på grunds af A.s evner som øjemenneske kan man nok få lyst at se, hvordan nogle af de beskrevne steder og mennesker så ud »i virkeligheden«. Et ret imponerende svar er givet i en foto-vandreudsilling, arrangeret af Susana Viegas Louro og bevaret i et foliohæfte fra 1976 (...) De 24 plancher rummer c. 300 fotografier, redigeret så præcist, at billedteksterne »simpelthen« består af HCA-citater med figurnumre i marginen, hertil korte opsatser med historiske og lokale oplysninger og skitser med rejseruten.

Andersen og Portugal

Efter i en del år at have haft Italien som det primære rejsemål i syden, trængte Andersen til fornyelse af ruten og af ånden. Han betonede længslen efter nye rejseoplevelser i dette hjørne af Europa i en effektfuld (men opdigtet) scene i selvbiografien Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung, 1847, der ender med digterens blik fra Frankrig ind i Spanien, som han havde måttet opgive at besøge.

I 1862 rejste Andersen til Spanien med Jonas Collin d. yngre som rejsekammerat. Rejsen strakte sig fra 23. juli 1862 til 31. marts 1863, opholdet i Spanien fra 6. september (HCAs "københavnske fødselsdag") til 22. december 1862. Andersen sugede som sædvanlig dygtigt indtryk til sig, hvilket man kan følge i Dagbøgerne og i rejsebogen I Spanien (1863).

Portugal besøgte Andersen i 1866. Der var tale om et besøg, som rejsebogens titel siger. Den portugisiske købmand og danske generalkonsul i Lissabon, Jorge O'Neill, havde 10. maj 1865 inviteret digteren til at besøge sig i Portugal. Under rejsen opholdt Andersen sig hos José Maria O'Neill i Cintra (Sintra) og hos to af dennes sønner, Jorge (George) O'Neill på Quinta do Pinheiro i Palhava og Carlos O'Neill på Quinta dos Bonecos i Setúbal.

Litteratur

Opholdet i Portugal er beskrevet udførligt i bl.a. Jens Andersen: Andersen. En biografi bd. 2, Gyldendal 2003, se især s. 267-288. Se desuden Erik Dals efterskrift i Rejseskitser s. 276-284 og Poul Houe: "Ude er hjemme. Om H.C. Andersens 'Et Besøg i Portugal 1866'", i Danske Studier, 1988, s. 115-32 og Hans Aage Paludan: "H.C. Andersens Rejse i Portugal", i Edda XXXIII, s. 471-93.

Udgaver

Et Besøg i Portugal i 1866 udkom i sin tid ikke som en selvstændig bog, men som en del af Samlede Skrifter, bd. 28, 1868. Tre af bogens digte, "Henriette Wulff (I det brændende Skib paa det rullende Hav)", "Paa Nytaarsmorgen! (Du Evighedens Gaade, du Lys for min Forstand)" og "En Stemning (Jeg Guds Verden har seet)" var udgivet andre steder før de blev bragt i rejsebogen. Et Besøg i Portugal i 1866 blev genoptrykt i andenudgaven af Samlede Skrifter, men har ellers været forholdsvis overset i mange år. Den er ikke medtaget i Det danske Sprog- og Litteraturselskab udgivelse af Romaner og Rejseskildringer I-VII, Gyldendal 1943-44, men blev genudgivet 100 år efter førstetrykket, i 1968, med noter og indledning af Poul Høybye, på Det Berlingske Bogtrykkeri, København. Og igen i 2002, dog som en del af ovennævnte Rejseskitser, der samler allehånde mindre rejsetekster af H.C. Andersen. Det er således stadig en bog, der fører et diskret liv.

Citeret udgave

Uddragene nedenfor er citeret fra H.C. Andersen. Rejseskitser. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Erik Dal. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, forlaget Borgen, 2002, ISBN 87-21-02010-8. Anmeldt af Anders Bay i TijdSchrift voor Skandinavistiek vol. 24 (2003), nr. 1.

Links

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, array given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/functions/dataLinkliste.php, ln: 68