Sådan søger man

Skriv søgeordet i tekstfeltet og klik "Søg".

Til søgesiden.

Hvad søger søgemaskinen i?

Søgemaskinen søger i samtidens anmeldelser af H.C. Andersen, 32 anmeldelser af H.C. Andersen, svarende til ca. 200 trykte sider, fra digterens egen tid.

Foruden at søge i selve anmeldelsen leder søgemaskinen i noterne til anmeldelserne, titlen og den bibliografiske beskrivelse af det anmeldte værk samt de værker, det anmeldte måske indeholder. Hvis man for eksempel søger efter 'fyrtøiet', finder man kun én anmeldelse, der direkte omtaler eventyret "Fyrtøiet", men seks andre anmeldelser af eventyrsamlingen Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte, der indeholder "Fyrtøiet".

Man finder også de rigtige anmeldelser, hvis man søger på nudansk, f.eks. efter 'fyrtøjet' i stedet for 'fyrtøiet' , idet der som sagt søges efter det anmeldtes titler - på både nudansk og H.C. Andersens dansk.

Trunkering og maskering

Trunkering: Søgningen kan udvides til varianter af ord ved at tilføje * eller ? i starten eller enden af ordet:

Eksempler: "itali*" finder ord som starter med "itali", dvs. bl.a. "Italien" og "italiensk".

Maskering: Ved maskering kan man erstatte ukendte bogstaver inde i ord:

Eksempler: "*len*ger" finder "Oehlenschläger" og "Ra?bek" finder "Rahbek".

Præcisér søgningen

Der er forskellige måder at forfine søgningen på:
 1. "Alle ordene" betyder, at resultater skal indeholde alle søgeord.
 2. "Nogle af ordene" betyder, at resultater blot skal indeholde mindst ét af søgeordene.
  Metoden er den rigtige, hvis man for eksempel enten vil have navnet "Henriette" eller "Jette" eller navnene "Eduard" eller "Edvard". Metoden er uegnet, hvis der indgår ofte forekommende ord i søgeteksten, f.eks. "rejse", "HCA" eller "den". Det vil give for mange irrelevante resultater.
 3. "Hele sætningen" betyder, at alle søgeordene i den givne rækkefølge skal optræde i søgeresultater.
 4. "Kun hele ord" betyder, at søgeordet skal optræde alene og ikke som en del af et ord.
  I nogle tilfælde, for eksempel ved en søgning efter "Ælling", er det en god ide at vælge denne mulighed, fordi man ellers får fundet og markeret irrelevante ord, som indeholder søgeordet.
 5. "Forskel på store og små bogstaver": der skelnes mellem store og små bogstaver.
  Det giver en hurtigere søgning. Men er man i tvivl om hvor der skal anvendes store bogstaver, er det en dårlig ide.

Brug tastaturet

Alle søgeformularens felter eller valgmuligheder har en kort beskrivende tekst, hvor et bogstav er understreget. Tast 'Alt' og det understregede bogstav samtidigt for at markere feltet.

Hvordan skriver man æ, ø og å?

Hvis vokalerne æ, ø og å mangler på tastaturet, kan du i stedet skrive '(ae)' i stedet for 'æ', '(oe)' i stedet for 'ø' og '(aa)' i stedet for å. "K(oe)benhavn" svarer altså til "København". Samme regler gælder for store bogstaver: '(AE)' for 'Æ' osv. De to bogstaver i parentes skal begge være enten store eller små - et stort og et småt, f.eks. '(Oe)' for 'ø' eller 'Ø', virker ikke.
Man kan også anvende jokertegnet ? i stedet for særlige vokaler. Læs nærmere under "Trunkering og maskering".