Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998) er en fortsættelse af H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 og H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 og handler ligeledes om litteratur om H.C. Andersen.

Se bibliografien.

Forfatterens eget forord:

Nedenstående bidrag til H. C. Andersen-bibliografien knytter sig til mine i 1970 og 1995 publicerede fortegnelser over H. C. Andersen-litteraturen (henholdsvis 1875-1968 og 1969-1994). Enkelte henvisninger, som ikke forefindes i disse arbejder, er medtaget. Afslutningsvis meddeles nogle tilføjelser og rettelser til numre i dem.

Henvisningerne er under ét ordnet på samme måde som henvisningerne under de enkelte årstal i de to fortegnelser, - altså i fire grupper: udgaver; bøger og bidrag til bøger; tidsskriftartikler; avisartikler.

Arbejdet er afsluttet ultimo januar 1999; følgelig er ganske få 1999-udgivelser medtaget. Asterisk (*) angiver, at materialet ikke er tilvejebragt.