H.C. Andersen : Satiriske og humoristiske småstykker - 7 titler

Netscape 4 viser denne side dårligt. Klik her for at komme ned til sidens indhold.

Genren "Satiriske og humoristiske småstykker" oprinder fra Birger Frank Nielsens bibliografi om Digterens danske Værker 1822-1875. Det drejer sig ligesom Afhandlinger, artikler, breve o.a. om mindre tekster, der ikke er trykt i Andersens egne værker, men de satiriske og humoristiske tekster er genremæssigt mere ensartede; det er humoristiske stykker, næsten alle trykt mellem 1829 og 1832, en periode, hvor H.C. Andersen var særdeles produktiv og arbejdede hårdt for at befæste sit navn – med held.

Nr. TitelDatoSprog
1201 Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat 2. januar 1829 dansk
1202 Tanker over et Nul. - (Brudstykke efter det Tydske) 18. december 1829 dansk
1203 Tanker over nogle gamle forslidte Skoe 7. april 1830 dansk
1204 Aphorismer efter Lichtenberg, Jean Paul og L. Börne 28. april 1830 dansk
1205 En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere 9. juli 1830 dansk
1206 En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved 7. juli 1832 dansk
1207 Akrostichon-Gaade. To danske Digteres Navne 31. januar 1875 dansk
Google