Trunkering og maskering

Trunkering: Søgningen kan udvides til varianter af ord ved at tilføje * eller ? i starten eller enden af ordet:

Eksempler: "roman*" finder ord som starter med "roman", dvs. foruden "roman" bl.a. "romaner", "romance" og "romantik". "roman??" finder både "romaner" og "romance".

Maskering: Ved maskering kan man erstatte ukendte bogstaver inde i ord:

Eksempler: "t*pot*" finder "Theepotten" og "Teapot" og "bu*jørgensen" finder Budtz-Jørgensen. S?rensen finder både Sørensen og Sörensen, og "k?ærlig" finder både "kærlig", "kjærlig", "kjærlighed" og "kjærlighet".

Præcisér søgningen

Der er forskellige måder at forfine søgningen på:

 1. "Alle ordene" betyder, at resultater skal indeholde alle søgeord.
 2. "Nogle af ordene" betyder, at resultater blot skal indeholde mindst ét af søgeordene.
  Metoden er den rigtige, hvis man for eksempel enten vil have ordet "Havfrue" eller "Hyrdinden" eller enten navnet "Topsøe-Jensen" eller "Sørensen". Metoden er uegnet, hvis der indgår ofte forekommende ord i søgeteksten, f.eks. "nye", "Den", "lille" eller "og". Det vil give for mange irrelevante resultater.
 3. "Hele sætningen" betyder, at alle søgeordene i den givne rækkefølge skal optræde i søgeresultater. Man opnår ikke samme resultat ved at sætte anførselstegn omkring søgeord.
 4. "Kun hele ord" betyder, at søgeordet skal optræde enkeltstående og ikke kun som en del af et ord.
  I nogle tilfælde, for eksempel ved en søgning i Birger Frank Nielsen (1822-1875) efter "fortalte for Børn", hvor alle ordene skal optræde, er det en god ide, fordi man ellers får fundet og markeret irrelevante ord, som indeholder søgeordet.
 5. "Forskel på store og små bogstaver": der skelnes mellem store og små bogstaver.
  Det giver en hurtigere søgning. Men er man i tvivl om hvor der skal anvendes store bogstaver, er det en dårlig ide.

Vælg bibliografier

Under "Søg i" vælger man bibliografier efter behag. Som udgangspunkt er alle bibliografier valgt. "Birger Frank Nielsen (1822-1875)" indeholder ingen litteratur om H.C. Andersen, men kun værker af Andersen. Aage Jørgensens bibliografier indeholder omvendt næsten udelukkende litteratur om og ikke af Andersen. "H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser" indeholder en blanding.

Søgning efter forfatter

Forfattere vil som regel stå med efternavnet før fornavne(t), adskilt af et komma, f.eks. "Dal, Erik".

Søger man efter "Erik Dal" og vælger at søge efter "Hele sætningen", vil man kun få de resultater, hvor han nævnes (f.eks. som bidragsyder eller anmelder), men ikke de poster, han er forfatter til – dér vil der jo stå "Dal, Erik".

Vil man have det hele med, både hvor en forfatter nævnes og hvor han er ophavsmanden, skal man søge efter "Erik Dal", vælge "Alle ordene" og "Kun hele ord" – ellers får man i dette tilfælde bl.a. alle poster med ordet "Gyldendal"!

I flere af bibliografierne skrives forfatternavne kun med store bogstaver, f.eks. "VILLY SØRENSEN". Søg da uden forskel på store og små bogstaver.

Brug tastaturet

Alle søgeformularens felter eller valgmuligheder har en kort beskrivende tekst, hvor et bogstav er understreget. Tast 'Alt' og det understregede bogstav samtidigt for at markere feltet.

Bibliografierne har ikke så logiske bogstaver tilknyttet som de andre felter, men man kan bruge tastaturet:

Hvordan skriver man æ, ø og å?

Hvis vokalerne æ, ø og å mangler på tastaturet, kan du i stedet skrive '(ae)' i stedet for 'æ', '(oe)' i stedet for 'ø' og '(aa)' i stedet for å. 'S(oe)rensen' svarer altså til 'Sørensen'.

Samme regler gælder for store bogstaver: '(AE)' for 'Æ' osv. De to bogstaver i parentes skal begge være enten store eller små – et stort og et småt, f.eks. '(Oe)' for 'ø' eller 'Ø', virker ikke.

Man kan også anvende jokertegnet ? i stedet for særlige vokaler. Læs nærmere under "Trunkering og maskering".