Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

nr. 1 - 5, året 1875 Næste 5 »

1875

1. Historien om en Moder i femten Sprog. [polyglot] Udgiven af JEAN PIO og VILH. THOMSEN. C. A. Reitzel, København; Williams & Norgate, London; Brockhaus Sortiment, Leipzig.
Til Digteren Hans Christian Andersen paa hans 70 Aars Fødselsdag den 2den April 1875. - Også med engelsk titelblad. - Bibliographical Notes, pp. 95-98. - Anm.: Berthold Auerbach, Die Gegenwart VII (nr. 1-26), pp. 278-79; E. Sievers, Jenauer Literaturzeitung II, pp. 437-38. - Berthold Auerbachs anm. findes oversat i Nær og Fjern, 4, 1874-75, nr. 149, pp. 13-14. SJM Pg 1.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/208, XVIII-A-1 samt tysk og dansk anmeldelse)

2. BROWNING, GEORGE, A Few Personal Recollections of Hans Christian Andersen. Born April 2, 1805. Died August 4, 1875. Unwin Brothers, London. 8 pp.
Dateret Arninge Præstegaard, Lolland, 5. aug. - Også offentliggjort i The Argonaut, pp. 274-80.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/443, 1971/643, II-E-2)

3. S. [STRICKER, PT. ADOLPH], Det sidste Blund. Aalborg. 16 pp.
Forfatteridentifikationen er tvivlsom; cf. H. Ehrencron-Müller, Anonym- og Pseudonym-Lexicon, 1940, p. 225.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

4. WALLER, H. F., Hans Christiaan Andersen. I: N. C. Balsem (red.), Mannen van beteekenis in onze dagen, [VI]. Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem. Pp. 345-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

5. BROWNE, MATTHEW, Hans Christian Andersen. The Picturesque Annual for the Young of All Ages, p. 594.
Endvidere henvises til MB's notits The Life of a Poet:, Smst., pp. 648, 650, - samt til HCA's Lucky Peter, Smst., pp. 586-87, 614-15, 653-55, 714-16, 730-31, 760-64, 774-76, 781-84.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

nr. 1 - 5, året 1875 Næste 5 » top Top