Mæcener

For Andersens sociale opstigning har understøttelse fra mæcener været helt afgørende. Det drejer sig især om professoren og digteren Frederik Høegh-Guldberg (en bror til oberst Chr. Høegh-Guldberg, chef for garnisonen i Odense), teaterdirektør og finansdeputeret Jonas Collin og kommandørkaptajn (senere admiral), forfatteren og oversætteren Peter Frederik Wulff (og dennes familie).

Derudover har Andersen, ganske som andre danske kunstnere og videnskabsmænd og håbefulde talenter i det hele taget, modtaget støtte fra kongens dertil indrettede 'cigarkasse' Fonden ad usus publicos (som Jonas Collin, og senere hans søn Edvard, var sekretær for).

Fra og med 1838 kom Andersen som forfatter på finansloven med en årlig understøttelse på 400 rdl. (ca. 40.000 kr. ubeskattet), der i 1845 hæves til 600 rdl. og i 1860 til 1.000 rdl.