Jean Hersholt (1886-1956) var en dansk skuespiller, der i 1913 emigrerede til Amerika, hvor han fik en karriere i Hollywood. Han var en stor Andersen-kender og -samler, og han oversatte blandt andet H.C. Andersens eventyr og historier i den flotte udgivelse The Complete Andersen (seks bind, New York 1949. Yderligere information her), som kan læses her på netstedet.

Hersholts oversættelse af H.C. Andersen til den engelsksprogede verden regnes af mange for standard-oversættelsen. Oversættelsen er en af de bedste.

Hersholt har haft et inderligt forhold til Andersen og grebet sagen originalt an. Som man kan se i bibliografierne over H.C. Andersen-litteraturen, skrev han adskillige artikler om Andersen og udgav blandt andet brevvekslingen mellem Andersen og Horace E. Scudder i 1948.

The Complete Andersen indeholder førsteudgivelsen (de havde heller ikke været udgivet på dansk tidligere) af ikke mindre end tre eventyr: Man siger -!, Den fattige Kone og den lille Canariefugl og Urbanus og rummer desuden Svinene fra rejsebogen I Sverrig, hele Billedbog uden Billeder, der ofte anbringes mellem rejseskildringerne, og romanen Lykke-Peer, der med stor ret kan kaldes en eventyrroman, men normalt regnes for en roman.

Af tillægseventyr (eventyr udover de 156, der indgik i de oprindelige eventyrudgivelser i Andersens tid) har Hersholt foruden de ovennævnte medtaget Herrebladene, Qvæk, Danske Folkesagn, Den gamle Gud lever endnu, Skriveren, Talismanen og Det er Dig, Fabelen sigter til!.