Hans Christian Andersen : Minor satiric and humorous writings - 7 titles

Netscape 4 does not display this page right. Click here to go to the page's content.
No. TitleDateLanguage
1201 Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat [Danish] 2 January 1829 Danish
1202 Tanker over et Nul. - (Brudstykke efter det Tydske) [Danish] 18 December 1829 Danish
1203 Tanker over nogle gamle forslidte Skoe [Danish] 7 April 1830 Danish
1204 Aphorismer efter Lichtenberg, Jean Paul og L. Börne [Danish] 28 April 1830 Danish
1205 En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere [Danish] 9 July 1830 Danish
1206 En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved [Danish] 7 July 1832 Danish
1207 Akrostichon-Gaade. To danske Digteres Navne [Danish] 31 January 1875 Danish
Google