Der er registreret 123 forskellige motiver i kategorien Religiøse motiver:

Der findes flere relevante emner, end man kan finde i listen. Meget kan imidlertid findes med søgemaskinen, f.eks. hvidtjørn. Den mest iøjnefaldende "mangel" er måske udødelighed. Udødelighed realiseres imidlertid ikke som selvstændigt motiv, men tematiseres på forskellig vis af andre motiver, f.eks. mellemtilstandprøv at søge.