Samtidens danske Andersen-kritik

- hvordan anmelderne modtog Andersen og hans værker

Grafik med anmeldelses-udsnit

Det er de fleste forfatteres store skræk, hvad anmelderne siger til de nyudkomne værker, og Andersen gik heller ikke helt fri. I følgende digt fra H.C. Andersens første digtsamling Digte (1830) (læs anmeldelsen) lader Andersen kritikken gå den anden vej ("Recension" var dengang et almindeligt ord for kritik eller anmeldelse, og anmeldere kaldtes recensenter):

Recension
Vel rødmer land og hav ret smukt i aftensolens flamme,
men ak, maneren mærker man bestandig er den samme.
Original er solen ej, hvad så den er forresten,
bestandig står den op i øst, og synker ned i vesten;
så kommer nattens stjerner frem, men man sig ret må harme,
de skinner vel, men alt er koldt, der er ej liv, ej varme!
En nattergal ret snurrigt slår sin trille hist bag muren,
men der er ej metode i, det er jo rent naturen;
desuden er den altfor ung, har næppe dun på hagen,
og havde sangen ingen fejl, så sang den nok om dagen.
Nu står da også månen op, og den er ej så ilde;
var den dog bare altid rund, og ikke skifte ville.
Højt skummer bølgen, men for stærkt, den må sig moderere
Det hele røber vel geni, men heller ikke mere!

(Nudansk udgave fra Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte, København 2000, s. 54)

Anmeldelser og omtale af H.C. Andersens litteratur i hans samtid er en kilde til samtidens modtagelse af digteren samt til et tekst- og kulturhistorisk indblik. Nogle betydelige indslag i historien om modtagelsen af H. C. Andersens digtning, der ikke falder ind under kategorien anmeldelser, men er interessante og betydningsfulde, er beskrevet i dokumentet Kritik af H.C. Andersen.

I anmeldelsessektionen har vi samlet et udvalg af bemærkelsesværdige anmeldelser, som så er tilgængeliggjort med forskellige opstillinger. I tabel-oversigterne kan man sortere efter en kolonne (fx. efter dato eller alfabetisk efter titel) ved at klikke på kolonnens overskrift (så dens baggrund bliver hvid). Links i kolonnen "Værk" fører til bibliografiske data i værkfortegnelsen.

Der er pt. lagt 32 anmeldelser ud.

Udvalget har størst vægt på den tidlige eventyrproduktion: fra 1835 til starten af 1840'erne. I den periode slår Andersen igennem, men ikke uden modstand fra kritikken. Det er den afgørende fase i forholdet mellem Andersen og den offentlige kritik. Sidenhen er anmeldelserne sjældent interessante, idet anmelderne står i kø for at rose digteren, der på det tidspunkt havde slået sit navn og sine evner fast.

Blandt anmeldelserne før 1835 er der en række anmeldelser af digtsamlinger og dramatiske værker - de to genrer, Andersen gjorde sig bedst og mest bemærket i i begyndelsen af karrieren.

Blandt de senere anmeldelser dominerer Meïr Aron Goldschmidts anmeldelser i hans tidsskrift Nord og Syd, der udkom 1847-1859. Goldschmidts anmeldelser er bemærkelsesværdige for den umage, omtanke og energi, der er lagt i. I modsætning til de fleste andre kritikere efter ca. 1845 fortsatte han med at tage stilling til H.C. Andersens kunstneriske produktion.

Litteratur: Den eneste betydelige behandling af den danske modtagelse og kritik af H.C. Andersens litterære værker er Erling Nielsen: »Eventyrenes modtagelseskritik« i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990).

Lars Bo Jensen er ansvarlig for dette anmeldelsesprojekt. Han har (sammen med Johan de Mylius, der fungerer som chefredaktør) udvalgt anmeldelser til web-publicering 2003 (nogle anmeldelser har været udgivet her før). Erling Nielsens grundige afhandling, der nævner endnu flere anmeldelser end Birger Frank Nielsen i bibliografien H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 (1942) har været den væsentligste støtte i dette arbejde.

Anmeldelserne er indsamlet, indscannet og renskrevet på grundlag af de originale kilder af sekretær Solveig Brunholm samt tidligere studerende.

Det er som sagt kun et udvalg af anmeldelser, der er lagt frem her. Vi har en del andre anmeldelser, satiriske kommentarer (fra bl.a. Corsaren) og mindre notitser liggende i elektronisk form, som kan bestilles hos Lars Bo Jensen: lbj(a)litcul.sdu.dk eller Solveig Brunholm: lbj(a)litcul.sdu.dk. Spørgsmål, rettelser og kommentarer kan rettes samme sted hen.