Forkortelse Betydning
Anm. Litterære Anmeldelser
M.L.E. Mit Livs Eventyr
Saml. Skr. Samlede Skrifter. Anden Udgave. I-XV. København 1876-80