Aarets tolv Maaneder. Tegnede med Blæk og Pen udkom 18. december 1832 i København, med årstallet 1833.

H.C. Andersen dedikerede bogen til kong Frederik VI og overrakte den til ham personligt, idet han benyttede lejligheden til at slå på, at han havde brug for økonomisk støtte for at kunne komme ud på den traditionelle dannelsesrejse ned gennem Europa til Italien.

Andersen fik ikke nogen umiddelbar respons fra kongen, men måtte pænt stille op i køen sammen med andre digtere og kunstnere, der søgte om støtte fra den kongelige fond ad usus publicos. Endelig i april 1833 faldt tingene på plads, og han kunne drage ud på den store rejse, som han først vendte tilbage fra d. 3. august 1834. Det litterære resultat af rejsen blev hans gennembrudsroman Improvisatoren (dansk 1835, tysk 1835, engelsk 1845, russisk 1845, fransk 1847, etc.).

Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen er en blandgenre, et lyrisk-dramatisk værk på oprindelig 126 sider. I stedet for at kalde det en blandgenre kunne man også karakterisere det som en samling digte i dialogiseret form. En af de tekster, der indgår i værket, er den velkendte julesang "Barn Jesus i en Krybbe laae", der optræder under december måned. Flere danske komponister fra Niels W. Gade og frem har sat melodi til denne julesang. Mindre kendt er det, at også Robert Schumann har sat den i musik. På sin rejse til Portugal 1866 hørte Andersen i Bordeaux en pianist ved navn Erneste Redon spille melodien i en privat kreds. Andersen omtaler den som "La noel" (dagbogen torsdag d. 19. april 1866).

Aarets tolv Maaneder blev anmeldt i Kjøbenhavns-Posten 20. december 1832, Nr. 196, s. 1015 og af Christian Molbech i Maanedsskrift for Litteratur 1833, 10. Bind, s. 870 ff.

Det første komplette genoptryk af Aarets tolv Maaneder. Tegnede med Blæk og Pen er kommet i Johan de Mylius (red.): H.C. Andersen. Samlede Digte (Aschehoug, København 2000).