Denne del af netstedets forsknings-sektion er skabt til online-publicering af udvalgte artikler om H.C. Andersen. Typisk vil der være tale om artikler, der oprindeligt har været offentliggjort i et trykt medie.

Der findes tidligere trykte artikler andre steder på netstedet, nemlig under Konferencer og en enkelt under Studier: "Fortællingens retorik"

Derudover findes der bl.a. en kort H.C. Andersen-biografi af Johan de Mylius og en artikel om litterær kritik af H.C. Andersen på hans egen tid af Lars Bo Jensen.

Hér er Johan de Mylius' forelæsning om Holbergs genopstandelse i guldalderlitteraturen og et par artikler af lektor Aage Jørgensen, der bl.a. står bag de omfattende bibliografier om H.C. Andersen-litteraturen fra 1875 til 2005.