Forkortelse Betydning
BFN Birger Frank Nielsen, H. C. Andersens Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875. 1942.
SJM Sv. Juel Møller, Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi, I-II. 1967-68.