Hans Christian Andersen : Papers, articles, letters and other writings - 43 titles

Netscape 4 does not display this page right. Click here to go to the page's content.

This (messy) category and its contents is taken from Birger Frank Nielsen's bibliography Digterens danske Værker 1822-1875 ('Danish works of the poet 1822-1875'). The category mainly consists of writings for newspapers: reactions against reviews, travel articles, Andersen's own remarks on the fairy tale genre and the like.

No. TitleDateLanguage
1101 Til Kjøbenhavns-Postens Læsere, i Anledning af Herr XXX's Critik over: »Kjærlighed paa Nicolai Taarn«. [Danish] 22 May 1829 Danish
1102 Et Stykke Kage til den lille XXX, for hans Ricochets mod Hr. Andersen af ”En Beundrer af XXX” [Danish] 8 June 1829 Danish
1103 Subscriptionsplan. Digte (1830) [Danish] 1 December 1829 Danish
1104 Subskriptionsplan til “Phantasier og Skizzer” [Danish] 20 September 1830 Danish
1105 Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833 [Danish] 22 June 1833 Danish
1106 Fortale til Agnete og Havmanden [Danish] 14 November 1833 Danish
1107 Fortale til Subskriptionsindbydelse paa ”Improvisatoren” [Danish] 27 November 1834 Danish
1108 Erklæring i Anledning af Kritik i A. P. Berggreens i ”Musikalsk Tidende”, Nr. 7 af ”Poetisk Jydepotte” fremsagt ved Hr. Sahlertz [Danish] 9 March 1836 Danish
1109 Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag [Danish] 20 April 1839 Danish
1110 Fortale af H. C. Andersen, til ”Konstnerfamilien” [Danish] December 1841 Danish
1111 De Svenske i Fyen i Sommeren 1848 [Danish] 24 November 1848 Danish
1112 "Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet [Danish] 2 March 1849 Swedish
1113 Et Par Ord om 'Hyldemoer' [Danish] 4 December 1851 Danish
1114 Berigtigelse af en Fejl i ”Mit Livs Eventyr” [Danish] 5 February 1856 Danish
1115 Af et Brev fra London. (Juli 1857) [Danish] 23 July 1857 Danish
1116 Protest til Redacteur Ploug mod Clemens Petersens Anmeldelse i ”Fædrelandet” af af Carit Etlars Folkekomedie ”Hr. Lauge med den [Danish] 30 January 1861 Danish
1117 Brev fra Prof. H. C. Andersen, dateret Florents den 3 juni [Danish] 22 June 1861 Danish
1118 Brudstykke af et Brev fra Spanien [Danish] 20 September 1862 Danish
1119 Brudstykke af et Brev, dateret Valencia, den 18de September [Danish] 26 September 1862 Danish
1120 Brudstykke af et Brev dateret Granada den 12. Oktober [Danish] 23 October 1862 Danish
1121 Brudstykke af et Brev dateret Tanger den 3. November [Danish] 20 November 1862 Danish
1122 Brudstykke af et Brev dateret Madrid den 18. December [Danish] 27 December 1862 Danish
1123 Bemærkninger [Danish] 30 March 1863 Danish
1124 Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts [Danish] 28 March 1866 Danish
1125 Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai [Danish] 3 June 1866 Danish
1126 Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal [Danish] 22 June 1866 Danish
1127 Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866 [Danish] 1 July 1866 Danish
1128 Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli [Danish] 11 August 1866 Danish
1129 Svarskrivelse til Odense Kommunalbestyrelse paa Indbydelsen til at komme til Odense den 6/12 for at modtage Diplomet som Æresbor [Danish] 30 November 1867 Danish
1130 Takketale ved Overrækkelsen af Diplomet [Danish] 6 December 1867 Danish
1131 Bemærkninger [Danish] 19 November 1868 Danish
1132 Brev, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868) [Danish] November 1867 Danish
1133 Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren [Danish] November 1869 Danish
1134 Brev dateret Rom, den 5te December 1833 [Danish] June 1870 Danish
1135 Brev dateret Kjøbenhavn, den 15de September 1836 [Danish] June 1870 Danish
1136 Uddrag af et Brev til Edmund W. Gosse [Danish] 7 March 1874 Danish
1137 H. C. Andersen og de amerikanske Børn [Danish] 10 October 1874 flere
1137 H. C. Andersen og de amerikanske Børn [Danish] 10 October 1874 flere
1138 Bemærkninger til Eventyr og Historier [Danish] 20 December 1874 Danish
1139 Til mine Landsmænd [Danish] 2 April 1875 Danish
1140 Brev, dateret: Kjøbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktøren af ” Søndags-Posten” [Danish] 11 April 1875 Danish
1141 Et Curiosum fra 1822 [Danish] October 1875 Danish
1142 Takskrivelse til Studenterforeningen [Danish] 10 December 1867 Danish
Google