H.C. Andersen : Afhandlinger, artikler, breve o.a. - 43 titler

Netscape 4 viser denne side dårligt. Klik her for at komme ned til sidens indhold.

Denne (rodekasse af en) tekstkategori og dens indhold er overtaget fra Birger Frank Nielsens bibliografi om Digterens danske Værker 1822-1875. Kategorien består af avisindlæg, derunder bl.a. reaktioner på anmeldelser, rejsebreve, Andersens egne bemærkninger til eventyr-genren m.m.

Nr. TitelDatoSprog
1101 Til Kjøbenhavns-Postens Læsere, i Anledning af Herr XXX's Critik over: »Kjærlighed paa Nicolai Taarn«. 22. maj 1829 dansk
1102 Et Stykke Kage til den lille XXX, for hans Ricochets mod Hr. Andersen af ”En Beundrer af XXX” 8. juni 1829 dansk
1103 Subscriptionsplan. Digte (1830) 1. december 1829 dansk
1104 Subskriptionsplan til “Phantasier og Skizzer” 20. september 1830 dansk
1105 Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833 22. juni 1833 dansk
1106 Fortale til Agnete og Havmanden 14. november 1833 dansk
1107 Fortale til Subskriptionsindbydelse paa ”Improvisatoren” 27. november 1834 dansk
1108 Erklæring i Anledning af Kritik i A. P. Berggreens i ”Musikalsk Tidende”, Nr. 7 af ”Poetisk Jydepotte” fremsagt ved Hr. Sahlertz 9. marts 1836 dansk
1109 Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag 20. april 1839 dansk
1110 Fortale af H. C. Andersen, til ”Konstnerfamilien” December 1841 dansk
1111 De Svenske i Fyen i Sommeren 1848 24. november 1848 dansk
1112 "Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet 2. marts 1849 svensk
1113 Et Par Ord om 'Hyldemoer' 4. december 1851 dansk
1114 Berigtigelse af en Fejl i ”Mit Livs Eventyr” 5. februar 1856 dansk
1115 Af et Brev fra London. (Juli 1857) 23. juli 1857 dansk
1116 Protest til Redacteur Ploug mod Clemens Petersens Anmeldelse i ”Fædrelandet” af af Carit Etlars Folkekomedie ”Hr. Lauge med den 30. januar 1861 dansk
1117 Brev fra Prof. H. C. Andersen, dateret Florents den 3 juni 22. juni 1861 dansk
1118 Brudstykke af et Brev fra Spanien 20. september 1862 dansk
1119 Brudstykke af et Brev, dateret Valencia, den 18de September 26. september 1862 dansk
1120 Brudstykke af et Brev dateret Granada den 12. Oktober 23. oktober 1862 dansk
1121 Brudstykke af et Brev dateret Tanger den 3. November 20. november 1862 dansk
1122 Brudstykke af et Brev dateret Madrid den 18. December 27. december 1862 dansk
1123 Bemærkninger 30. marts 1863 dansk
1124 Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts 28. marts 1866 dansk
1125 Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai 3. juni 1866 dansk
1126 Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal 22. juni 1866 dansk
1127 Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866 1. juli 1866 dansk
1128 Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli 11. august 1866 dansk
1129 Svarskrivelse til Odense Kommunalbestyrelse paa Indbydelsen til at komme til Odense den 6/12 for at modtage Diplomet som Æresbor 30. november 1867 dansk
1130 Takketale ved Overrækkelsen af Diplomet 6. december 1867 dansk
1131 Bemærkninger 19. november 1868 dansk
1132 Brev, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868) November 1867 dansk
1133 Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren November 1869 dansk
1134 Brev dateret Rom, den 5te December 1833 Juni 1870 dansk
1135 Brev dateret Kjøbenhavn, den 15de September 1836 Juni 1870 dansk
1136 Uddrag af et Brev til Edmund W. Gosse 7. marts 1874 dansk
1137 H. C. Andersen og de amerikanske Børn 10. oktober 1874 flere
1137 H. C. Andersen og de amerikanske Børn 10. oktober 1874 flere
1138 Bemærkninger til Eventyr og Historier 20. december 1874 dansk
1139 Til mine Landsmænd 2. april 1875 dansk
1140 Brev, dateret: Kjøbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktøren af ” Søndags-Posten” 11. april 1875 dansk
1141 Et Curiosum fra 1822 Oktober 1875 dansk
1142 Takskrivelse til Studenterforeningen 10. december 1867 dansk
Google