Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970) handler om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1875 (H.C. Andersens dødsår) til 1968. Alle omtalte udgivelser er nummereret.

H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970) medtager, som det hedder i bogens forord, i princippet litteratur på alle sprog. Af praktiske grunde er det dog ikke helt konsekvent. Aage Jørgensen fremhæver især, at bibliografien ikke medtager asiatisk, afrikansk og finsk-ugriske sprog, men litteratur på kendte sprog. Russisk regner Aage Jørgensen til de kendte sprog og medtager også lidt af dette, men kun hvad der kan supplere en russisk bibliografi, han selv omtaler (nr. 1952):

PERESLEGINA, E. V., Chans Kristian Andersen. Biobibliograficeskij ukazatel'. Izdatel'stvo Vsesojuznoj Kniznoj Palaty, Moskva. 113 pp.. 1961

Aage Jørgensen foregiver ikke at have alt med. Blandt det principielt fravalgte er bl.a. udgaver af H.C. Andersens værker og avistrykt litteratur om ham. Udgaver af f.eks. eventyr nævnes kun, hvis de indeholder forord, der bidrager væsentligt til litteraturen om H.C. Andersen. Der udgives utallige udgaver af især eventyrene over hele verden, og der henvises til Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi fra Det Kongelige Bibliotek som et supplement på dette område. Aage Jørgensen mener dog at have medtaget alle relevante danske udgaver.
Om avislitteratur gælder noget lignende: Udvalget er ikke komplet, og dansk litteratur er tilgodeset.

"Bibliografiske enheder", dvs. bøger, tidsskrifter og aviser, skrives i kursiv, hvorimod tekster, som er dele af sådanne, er sat i anførselstegn.