Forkortelse Betydning
Anm. Litterære Anmeldelser
M.L.E. Mit Livs Eventyr
Saml. Skr. Samlede Skrifter. Anden Udgave. I-XV. København 1876-80
BFN Birger Frank Nielsen, H. C. Andersens Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875. 1942.
SJM Sv. Juel Møller, Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi, I-II. 1967-68.
AaJ Aage Jørgensen, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. En bibliografi. 1970.
SJM Sv. Juel Møller, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi, I-X. 1967-79.
IMC Ivy York Möller-Christensen, Den gyldne trekant. H. C. Andersens gennembrud i Tyskland 1831-1850. 1992. Bibliografi, pp. 305-401.
Laage-P. Holger Laage-Petersens H. C. Andersen-samling, Det kongelige Bibliotek.
Paulsen Jørgen Paulsen, »H. C. Andersen portrætter. Samtidige malerier og tegninger«. Anderseniana, 2. rk., 3:2, 1956, pp. 368-415.
Grit Diederik C. Grit, Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. 1986.
Spanggaard Kristen D. Spanggaard, Dansk skønlitteratur i fransk oversættelse fra Middelalderen til 1975. 1988.
MLA Int. Bibl. MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. Tidligere som årspublikation, nu som database.
(*) Ikke beskrevet ved autopsi (autopsi: selvsyn).
Est. Alfred Estermann: Die deutschen Literatur-Zeitschriften 1815-1850. Bibliographien, Programme, Autoren. 1978.
GV Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1700-1910.
P Gesamtkatalog der Preussischen Bibliotheken. Hans Christian Andersen. Herausgegeben von der Preussischen Staatsbibliothek.
* H.C. Andersens Hus i Odense, museumsnummer.
BML British (Museum) Library's General Catalogue of Printed Books.
K Kayser's Bücher-Lexicon, bd. 1 (1833-40), 2 (1841-46) og 3 (1847-52).
NUC The National Union Catalog Pre-1956 Imprints.
KB Det kongelige Bibliotek, København.
LC Library of Congress, Washington, D.C.
UB Universitäts-Bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin.
UK Universitätsbibliothek Kiel.
[!] Fejlagtigt
[] Tilføjet af IMC
Afs. Afsnit
Anm. i Anmeldt i
Aufl. Auflage
Bd. Band
B.o.B. Bilderbuch ohne Bilder
Forts. Fortsættes i
Hrsg. Herausgegeben von
Ibid. Ibidem
Indh. Indhold
Off. i Offentliggjort i
Red. Redaktør
S. Side
Th. Theil
Thle. Theile
Upag. Upagineret