H.C. Andersen : Enkelttryk - 38 titler

Netscape 4 viser denne side dårligt. Klik her for at komme ned til sidens indhold.

Kategorien enkelttryk dækker over en række små grupperinger af overvejende digte og eventyr. Enkelttryk er en betegnelse, der berører udgivelsesformen og ikke den litterære genre, og det drejer sig om titler, som har en plads i H.C. Andersens brogede forfatterskab, men kun er udgivet netop én gang. Enkelttrykkene er ikke i sig selv værker og er ikke blevet genoptrykt som sådan, heller ikke i f.eks. Samlede Skrifter. Enkelttryk kvalificerer sig til dette register ved at indeholde nyudgivelser af andre værker.

De fleste titler indenfor kategorien enkelttryk er intetsigende, f.eks. "Smaa-Digte af H. C. Andersen". Andre, f.eks. To Billeder fra Kjøbenhavn, har et indhold, der er værd at hæfte sig ved. Netop To Billeder fra Kjøbenhavn er et eksempel på, hvad et enkelttryk i bedste fald kan være, nemlig et eksperimentelt nybrud, der benytter den særlige frihed ved udgivelsesformen. To Billeder fra Kjøbenhavn udkom i Gæa, æsthetisk Aarbog (1847), indeholdende de to meget interessante prosaskitser "Fra et Vindue i Vartou" og "Et Billede fra Castelsvolden", der siden blev optaget blandt eventyr og historier.

Nr. TitelDatoSprog
2901 Skjærmbræts-Billeder 21. august 1829 dansk
2902 Prøve af »Phantasier og Skizzer« 13. september 1830 dansk
2903 Tvende Smaadigte 19. november 1830 dansk
2904 Tre Smaae-Digte December 1830 dansk
2905 Deviser med Presenterne paa et Juletræe 12. januar 1831 dansk
2906 Poetiske Penneprøver April 1831 dansk
2907 Poetiske Bagateller November 1832 dansk
2908 Smaae-Digte 26. januar 1833 dansk
2909 Digte af H. C. Andersen I December 1834 dansk
2910 Blade af min Dagbog 4. januar 1835 dansk
2911 Digte af H. C. Andersen II December 1835 dansk
2912 Smaa-Digte af H. C. Andersen 1835 dansk
2913 Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke 20. marts 1836 dansk
2914 Smaahistorier. (Efter det Tydske) 28. oktober 1836 dansk
2915 Digte af H.C. Andersen III December 1836 dansk
2916 Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 28. oktober 1838 dansk
2917 Tre nye Billeder af H.C. Andersen 16. februar 1840 dansk
2918 Smaavers af H. C. Andersen I 3. maj 1840 dansk
2919 Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. December 1840 flere
2919 Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. December 1840 flere
2920 Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet« 3. marts 1844 dansk
2921 Digte af H. C. Andersen IV April 1844 dansk
2922 Smaa-Vers af H. C. Andersen II 13. oktober 1844 dansk
2923 Digte af H. C. Andersen V December 1844 dansk
2924 To Billeder fra Kjøbenhavn December 1846 dansk
2925 Fortællinger og Digte af H. C. Andersen December 1847 dansk
2926 6 indledende Smaavers Februar 1849 dansk
2927 6 indledende Smaavers II December 1850 dansk
2928 Indledende Smaavers December 1855 dansk
2929 Digte af H. C. Andersen VI December 1862 dansk
2930 Digte fra Spanien 5. april 1863 dansk
2931 6 Smaarim December 1866 dansk
2932 Smaavers af H. C. Andersen III 3. november 1867 dansk
2933 Smaavers af H. C. Andersen IV April 1872 dansk
2934 To Digte af H. C. Andersen. December 1875 dansk
2935 Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. 29. december 1878 dansk
2936 To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. 4. april 1926 dansk
2937 Tre ufuldførte historiske Digtninge 1935 dansk
Google