"Phantasie ved Vesterhavet"

Manuskriptet

Originalmanuskript til det ustrofiske - men rimede - digt fra 1830, "Phantasie ved Vesterhavet". Manuskriptet er på 2 sider (beskrevet for- og bagside) og signeret H.C. Andersen. Digtet indeholder enkelte overstregninger, som viser, at det er et manuskript (klik her for at se transskription af teksten).

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse

Manuskriptet rummer 8 linier (afsnittet "Men døe..." til "eengang vide"), som Andersen ikke tog med i den trykte udgave, der var at finde i digtsamlingen Phantasier og Skizzer (1831).

Disse 8 linier har man hidtil kun haft kendskab til gennem en afskrift, HCA foretog af digtet inde i et brev til vennen Edvard Collin (brevet er dateret Odense d. 21. juli 1830. Det findes trykt i udgaven af HCAs brevveksling med Edvard og Henriette Collin, bd. 1, 1933).
I forhold til afskriften i Collin-brevet er der små forskelle, der ikke berører betydningen.

Der findes kun ganske få manuskripter bevaret til H.C. Andersens tidlige digte.

Digtet

Digtet er skrevet i forbindelse med HCAs første Jyllands-rejse, og ud fra Collin-brevet kan det dateres til første halvdel af juli 1830. På denne rejse nåede HCA ikke længere vestpå end til Viborg-egnen, så det er virkelig en fantasi ved Vesterhavet. Når HCA absolut syntes, han måtte hjembringe et digt om det Vesterhav, han ikke selv havde set, hang det sammen med, at den tyske digter Heinrich Heine, som HCA beundrede meget og ofte efterlignede i sine tidlige digte, i sin Buch der Lieder (1827) havde en samling digte, der hed "Nordsee-Lieder". So ein Ding måtte Andersen også lave.

De 8 linier

At HCA udelod de 8 linier i den trykte udgave, er meget mærkeligt. For de rummer så at sige hele pointen i digtet og en tanke, der findes i mange varianter ned gennem hele forfatterskabet (at døden måske er det bedste, man kan ønske sig). F.eks. er denne tanke pointen i "Lykkens Kalosker" fra 1838. Men den findes altså også så tidligt som i 1830, da HCA kun var 25 år!

Manuskriptets herkomst

Manuskriptet er takket være en donation fra Albani-fonden hjemkøbt fra Sverige. Det blev erhvervet af H.C. Andersen-Centret primo juni 1997 og officielt overdraget Centret af Albani Fonden ved en reception på Centret d. 15. juni 1997.

De tidligere ejere var Harry Kas og Kirsten Elkjær Kas, bosiddende i Åkersberga. Kirsten Elkjær Kas er barnebarn af forfatteren Sigurd Elkjær (dansk landboforfatter, skrev i første halvdel af det 20.århundrede). Hendes farfar Sigurd Elkjær har igen fået digt-manuskriptet fra en slægtning ved navn Nielsine Bie, der rejste meget og havde været i Rom sammen med HCA. HCA skal da have foræret Nielsine Bie manuskriptet, og fra hende er det vandret ned gennem slægten.