Debut

Andersen debuterer 'uofficielt' 1822 med bogen Ungdoms-Forsøg. Af Villiam Christian Walther. Bogen, der er rent plagiat efter bl.a. B.S. Ingemann, bliver dog ikke solgt, og restoplaget makuleres til slut. Den rigtige debut er i 1829 med henh. Fodreise og vaudevillen Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret (kun opført 3 gange på Det kgl. Teater).

Læs mere om debuten og forfatterskabet som helhed under Forskning -> Bibliografier -> Introduktion til forfatterskabet.