Oskar Klever - H.C. Andersens eventyrverden i akvarel

Oskar Klever (1887 - 1975) tilhørte en gammel kunstnerfamilie, som egentlig var af baltisk oprindelse, men som siden Katharina II's dage har været virksom i Sct. Petersborg (Leningrad). Hans far, Julij Juljevitch Klever, var en i sin tid meget anerkendt landskabsmaler, som blev professor ved det russiske kunstakademi og blev adlet af czaren. En farbror og to af Klevers søskende var ligeledes virksomme malere. De forskellige familiemedlemmers værker kan den dag i dag ses i russiske museer.

Oskar Klevers kunstneruddannelse og første virksomhed som maler ligger forud for den russiske revolution i 1917. Han startede som landskabsmaler, men med tiden blev teatermaleriet hans foretrukne udtryksform - ikke mindst efter revolutionen, som på mange måder skabte ændrede forudsætninger for hans kunstneriske virke.
Klever malede dekorationer og tegnede kostumer til adskillige teatre i Leningrad og omegn, var virksom som iscenesætter og tilmed som skuespiller. Udover de professionelle engagementer arbejdede Klever også en del med amatørteatre og dukketeater-arbejder.

Lige siden sin ungdom havde Oskar Klever været optaget af H.C. Andersens eventyr og historier. Det var et H.C. Andersen-billede, der skaffede ham adgang til Sct. Petersborgs kunstakademi. Gennem årene skabte han en samling på ca. 50 billeder, alle malet i akvarel. Under 2. verdenskrig, hvor han af tyskerne blev sat i fangelejr i Konitz - nær Bydgoscz - i Polen, gik en del af billederne tabt, men stædigt gik han i gang med at genskabe de tabte værker. Nogle af de genskabte billeder er endda blevet til i fangelejren, hvordan han så end fik fat i papir, farver og pensler. Andersens tekster kunne han udenad, og sideløbende med maleriet fortalte han eventyr for fangelejrens børn.

Oskar Klevers billeder, som er blevet til over det meget lange tidsrum 1915 - 64, illustrerer 28 af Andersens eventyr og historier. Det er bemærkelsesværdigt, at Klever har ladet adskillige af de mest kendte - og hos andre hyppigst oversatte og illustrerede - eventyr ligge, hvorimod flere af de mindre kendte arbejder fra Andersens senere år, 1850'erne og 1860'erne, i særlig grad har haft hans opmærksomhed og givet inspiration til hans maleri.

Klever overdrog sin produktion til H.C. Andersens Hus (Odense Bys Museer) i 1968. De 46 illustrationer blev udgivet for første gang nogensinde i bogform i H.C. Andersen. Eventyr. Illustrationer af Oskar Klever, med koncept og forord af Johan de Mylius, Gyldendal 1991. Klik her for at læse yderligere oplysninger om bogen.