Her er to repræsentative titelblade af almanakkerne, H.C. Andersen anvendte, et fra 1838 og et fra 1840. På det første, som er fra Andersens første almanak, står omkring billedet af Rundetårn:

Almanak for det Aar efter Christi Fødsel 1833, som er det første Aar efter Skudaar. Beregnet til Kjøbenhavns Observatorium af C.F.R. Olufsen, Lect. astron. Sælges heftet her i Kjøbenhavn for 6 Rigsbankskilling Sølv, og udenfor Kjøbenhavn for 8 Rigsbankskilling Sølv. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schulz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.
titelblad til H.C. Andersens almanak for 1833

Titelbladet fra 1838 er en af de såkaldte "Skriv- og Reise-Calendere". Teksten lyder:

Skriv- og Reise-Calender for det Aar efter Christi Fødsel 1838, som er det andet Aar efter Skudaar. Tilligemed Solens Declination til hver dag, samt Maanens Culmination. Beregnet til Kjøbenhavns Observatorium af C.F.R. Olufsen, Prof. extraord. astr. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schulz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker.
titelblad til H.C. Andersens almanak for 1838