Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Aage J�rgensens bibliografi om H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 ligger i forl�ngelse af H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998.

Udgaver

Andersen. H. C. Andersens samlede værker. Romaner, I-III. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under redaktion af Klaus P. Mortensen. Udgivere: Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen under medvirken af Finn Gredal Jensen. Gyldendal, København 2004. 720, 608 og 416 pp. – I: 1835-1836; indledning pp. 13-45; "H. C. Andersens tegninger fra rejsen 1833-1834", pp. 47-51; "Improvisatoren", pp. 55-361; "O. T.", pp. 363-631; noter pp. 633-719. II: 1837-1849; "Kun en Spillemand", pp. 11-295; "De to Baronesser", pp. 297-529; noter pp. 531607. III: 1857-1870; "'At være eller ikke være'", pp. 11-261; "Lykke-Peer", pp. 263-347; noter pp. 349-413. – Anm.: Henrik Schovsbo, Fyens Stiftstidende 2.4.2004 og 11.8.2005; Torben Brostrøm, Information 1.4.2004; Hans Hertel, Politiken 2.4.2004 og 3.5.2004; Bo Hakon Jørgensen, Kristeligt Dagblad 2.4.2004; Katrine Lilleør, Berlingske Tidende 24.4.2004; Lilian Munk Rösing, Politiken 17.4.2004; Liselotte Wiemer, Weekendavisen/Bøger2.4.2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen, H. C. & Adolph Drewsen, Astrid Stampes Billedbog. Udg. af Odense Bys Museer ved Karsten Eskildsen. Gyldendal, København 2003. 413 pp. – Indledning pp. 9-15; noter pp. 329-70; efterskrift pp. 371-407. – Anm.: Bo Bjørnvig, Weekendavisen/Bøger 2.5.2003; Marianne Koch, Fyens Stiftstidende 26.4.2003; Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten 2.5.2003; Helene Moe, Kristeligt Dagblad 1.5.2003; Ole Nørlyng, Berlingske Tidende 1.5.2003; Bente Scavenius, Børsen 1.5.2003; Mette Winge, Politiken 3.5.2003. link
- Også på engelsk: "Astrid Stampe's Picture Book". link

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Anderseniana 2002. Odense Bys Museer, Odense 2002. 124 pp. – Indhold: "Breve fra H. C. Andersen til Louise Collin, gift Lind", udg. af Ejnar Askgaard; forord pp. 5-7; breve pp. 8-72; noter pp. 73-97; efterskrift pp. 98-107; værkregister pp. 108-11; navneregister pp. 112-23.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Anderseniana 2003. Odense Bys Museer, Odense 2003. 178 pp. – Indhold: H. C. Andersens eventyrkomedie "En Ødeland" efter Ferdinand Raimunds "Der Verschwender", udg. af Ejnar Stig Askgaard; forord pp. 5-6; indledning, "'...det er et smukt poetisk Stykke'", pp. 7-19; tekst pp. 21-141; Karsten Eskildsen, "Musikken i 'En Ødeland'", pp. 142-45; id., "Melodikilder", pp. 146-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Antusheng ertong gushi quanji. I-IV. Overs. af Lin Hua. Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, Beijing [1995]. 342, 365, 369 og 349 pp. – 2. opl., 1997. – Indledning I pp. 1-22. – [Samlede eventyr og historier.] – Cf. Kirsten Pruzan Mikkelsen, "Lin Huas eget eventyr", Berlingske Tidende 9.2.1997.